• DGC_7825
  • DGC_5839
  • CHTĚLI BYCHOM NA ZADNÍ STRANU LETÁČKU
  • vstupy079

Vstupy do výuky 2007/2008

0708

Od září 2007 nabízíme školám možnost vstupů do výuky s křesťanskými tématy, které mají za cíl rozšiřovat všeobecný přehled, dávat nové podněty k prožívání křesťanských svátků, vést k zamyšlení nad hodnotami, které jsou všeobecně přijímané jako dobré a potřebné pro jedince i pro společnost.

Cílem programů není přesvědčovat o víře v Boha a ani jiným způsobem agitovat pro církev.


VSTUPY DO VÝUKY – VELIKONOCE 2008

Pro dobu před velikonočními svátky jsme připravili pro žáky základních škol programy podobného typu jako o Vánocích a nabídli školám realizaci programů Poselství křesťanských Velikonoc. Zájem projevilo 26 základních škol, do kterých se rozjelo celkem 21 lektorů. Kněžím a katechetům, kteří programy realizovali, se tak otevřela možnost podpořit rozvoj křesťanské identity žáků v prostředí školního kolektivu. Lektoři realizovali programy pro každou třídu jednotlivě, a tak celkem ve 149 vyučovacích hodinách oslovili přibližně 2 800 žáků.
Děti 1.–3. tříd se formou pedagogiky celistvé výchovy seznámily s dějem příběhu o smrti a vzkříšení Ježíše z Nazareta, žákům 4.–5. (příp. 6. a 7.) tříd byly formou powerpointové prezentace s výkladem přiblíženy reálie velikonočního příběhu a s žáky 6.–9. tříd vedli lektoři diskusi o smyslu utrpení a o násilí v souvislosti s velikonočními událostmi.
Nabízíme vám k přečtení následné hodnocení škol.
Hodiny na ZŠ v Lichnově nafotil P. Petr Kuník a najdete je na http://web.katolik.cz/kunik/.
Děkujeme všem, kteří s námi spolupracovali.


VSTUPY DO VÝUKY – VÁNOCE 2007
Radujeme se z toho, že programy o poselství křesťanských Vánoc, které jsme nabídli školám, měly velký úspěch a doufáme, že mezi církví a školou zbořily mnoho předsudků a představ. Programy jsou určeny všem žákům bez rozdílu vyznání a náboženské příslušnosti a církev tak může škole nabídnout doplnění svého školního vzdělávacího programu. Na nabídku zareagovalo 25 základních škol a během prosince i v prvních lednových dnech vyjelo mezi 2 359 dětí 17 spolupracovníků.
Některá hodnocení škol najdete k přečtení zde.
Hodiny na ZŠ v Lichnově nafotil P. Petr Kuník a najdete je na http://web.katolik.cz/…tu/index.htm.