• DGC_7825
  • DGC_5839
  • CHTĚLI BYCHOM NA ZADNÍ STRANU LETÁČKU
  • vstupy079

Úvodní informace

Služba školám Katechetického a pedagogického centra je nabídkou pomoci vyučujícím společenskovědních oborů při výuce témat, která se svými obsahy týkají křesťanství a náboženství.

Jsme vzdělávací institucí akreditovanou MŠMT ČR v systému DVPP a nabízíme metodické zpracování obsahů, které se týkají naší odbornosti, a to při plném respektování RVP ZV a náboženské neutrality školy.

Svojí činností chceme přispívat k porozumění křesťanství jako součásti kultury evropského civilizačního okruhu a k vytváření postojů tolerance a respektu v souladu s principy života v demokratické společnosti.

Službu škole jsme začali systematicky rozvíjet od školního roku 2007/2008 a nabídku postupně rozšiřujeme. O průběhu a ohlasech z již realizovaných programů si můžete více přečíst v sekci Realizované programy.


O nás ve sborníku z mezinárodní konference Christianity and the Development of Culture