Aktuality

Metodika pro 8. tř. ke stažení na webu

Obrázek 1Metodický materiál UTVÁŘET ŽIVOT pro výuku náboženství v 8. třídě základní školy, který je v současné době v tištěné podobě vyprodaný, jsme přidali na web www.metodickeinspirace.cz, aby si jej ti, kdo budou učit
v 8. nebo 9. třídě, mohli stáhnout a měli jej k dispozici. 

Metodika je rozdělena na 7 tematických celků, ke každému celku jsou přiřazeny pracovní listy a barevné obrazové přílohy.


Nabídka vzdělávání na školní rok 2017/18

letacek_dalsi_vzdelavani_2017_a31Přinášíme Vám nabídku vzdělávacích akcí z oblasti výuky náboženství, katecheze a pastorace pro nový školní rok. Některé z nich jsou akreditovány 
v systému Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků u MŠMT ČR.
Součástí nabídky jsou také semináře pro lektory vstupů do výuky s křesťanskými tématy, zde jsou všechny semináře akreditovány v DVPP.

Budeme rádi, pokud si z naší nabídky vyberete.


Ohlédnutí za naší činností ve šk. roce 2016/17

Obrázek1Přehled naší činnosti v uplynulém školním roce formou infografiky. Podívejte se, co se v jednotlivých oblastech podařilo uskutečnit, i jaká jsou statistická data o výuce náboženství v naší diecézi za uplynulý školní rok.

K dispozici v sekci O nás, Přehled naší činnosti ve šk. roce 2016/17.


Výtěžek sbírky na Prašivé činí 8 246 Kč

Obrázek1Doprovodným projektem diecézního setkání dětí na Prašivé byla sbírka na obnovu zahrádky pro rodiny s dětmi, které se scházejí v centru sociální aktivizace Horizont Diecézní charity ostravsko-opavské; zahrádka se nachází v ulici Na Rampě v Ostravě-Kunčičkách. Děkujeme všem, kteří přispěli!

Dar bude nyní převeden na Diecézní charitu ostravsko-opavskou, která na jaře příštího roku zajistí obnovu zahrady. Před příští Prašivou se tak můžete těšit na zprávy a fotografie
o tom, co se všechno na zahrádce událo a jak nově slouží rodinám z Kunčiček.


Nápady a inspirace z letošní Prašivé na webu

Líbily se vám aktivity na stanovištích letošní Prašivé? Nestihli jste si přečíst doprovodné texty
a nápady, které byly na stáncích rozvěšeny na sítích? Chtěli byste podněty z Prašivé využít při vaší práci s dětmi ve farnostech nebo v rodině?

Nápady a inspirace z letošního programu jsme přidali na web. Naleznete je v sekci PROGRAM NA STANOVIŠTÍCH. Také můžete shlédnout díla a výtvory dětí, která na některých stanovištích vznikla.


Proběhlo diecézní setkání dětí na Prašivé

IMG_5558V sobotu 1. července 2017 se v areálu Kamenité ve Vyšních Lhotách a na hoře Prašivá uskutečnilo v pořadí již 19. diecézní setkání dětí, tentokrát pod názvem JAK SE STAVÍ SEN PAPEŽE FRANTIŠKA. Účastnilo se ho 1 200 dětí, rodičů a katechetů. 

Fotografie z programu si můžete prohlédnout zde.

Fotografie ze stanoviště č. 23 Foto s papežem si můžete prohlédnout zde.


Samolepky k nedělní liturgii na nový školní rok

VýstřižekCentrum pro katechezi Olomouc připravilo na nový školní rok sérii samolepek, které si děti vlepují do sešitků, které dostávají na začátku školního roku. V tomto školním roce budou děti provázet dva prvňáčci: Johanka a Jonášek. Prostřednictvím jejich příběhu se děti budou zamýšlet nad jednou myšlenkou z nedělního evangelia. Příběh Johanky a Jonáška je úzce propojen se samolepkami, proto se doporučuje používat praktickou příručku, ve které je příběh vždy popsán. Tato příručka je určena nejenom pro kněze a katechety, ale můžete ji nabídnout také rodičům. Sadu samolepek (22 Kč) i praktickou příručku (20 Kč) je možné si objednat přes 
e-shopu.Texty budou od prázdnin k dispozici také na webu www.katechetiolomouc.cz.


Ludmila Muchová: Cíle a cesty k hlubšímu lidství – Didaktika náboženství v České republice pro 21. století

Obrázek1V nakladatelství Petrinum vyšla nová kniha doc. Muchové, shrnující teorii a praxi náboženského vzdělávání v ČR a pojmenovávající její šance a výhledy
v kontextu současné společnosti i církve. Kniha se dělí na část obecně didaktickou a na část, která se věnuje odborné didaktice náboženství.  K dostání je v e-shopu Petrinum za 256 Kč, k nahlédnutí u nás na centru.

 


Závěrečná zpráva analýzy katechetické činnosti v Diecézi ostravsko-opavské

Závěrečná zpráva1Od ledna 2016 probíhala v naší diecézi analýza katechetické činnosti. Smyslem celého projektu, do kterého byli zapojeni kněží na kněžských konferencích a laici na setkáních katechetů v děkanátech, bylo zmapování současné situace katechetické činnosti a stanovení priorit pro katechetickou činnost v následujících letech. V dokumentu závěrečné zprávy se můžete seznámit
s výsledky v diecézi i v děkanátu a také s plánem podpory KPC.


Seznam knih k zapůjčení na KPC

Knihovnička Katechetického a pedagogického centra je k dispozici také vám. Můžete si přijít zapůjčit vybranou knihu z oblasti teologie, religionistiky, biblistiky, liturgiky, duchovního života nebo třeba pedagogiky a didaktiky. Více informací v sekci Seznam knih k zapůjčení.


Metodika Zve Bůh na slavnost všechny lidi? k prodeji na CD nebo prostřednictvím webu za 60 Kč

Obrázek1Nový metodický materiál pro skupiny dětí ve 3.–5. ročníku ve výuce náboženství se skládá z metodiky a pracovních listů. Výuka podle tohoto materiálu může tvořit východisko k další přípravě k přijetí svátosti smíření a eucharistie ve společenství farnosti. Je zpracováno 33 setkání ve třech modulech: Cesta ke svobodě – Desatero, Pozvání na slavnost – svátost smíření a Jako chléb a víno – svátost eucharistie. Připravily
B. Holoubková, L. Muchová a J. Plačková, kreslila D. Koflerová.

Materiál stojí 60 Kč. Je možné jej zakoupit na našem centru jako CD nebo z pohodlí domova prostřednictvím webu www.metodickeinspirace.cz – v bezplatné zóně si můžete prohlédnout ukázky z materiálu.