Aktuality

Prosincové informace z KPC

Prosincové informace z KPC1OBSAH: Inspirace k adventu a Vánocům, Nové kartičky pro děti se základními modlitbami, Obrazy života s výraznou slevou, Další sešitky liturgie pro děti, Poselství křesťanských Vánoc na základních školách, Nabídka Katechetické sekce ČBK


Chcete prožít s dětmi advent tvořivě? Vyrobte si lapbook, interaktivní 3D knihu

IMG_0600Materiál je určený pro výuku náboženství jako nabídka pro malé skupiny žáků a zvláště pro spojené skupiny dětí z 1.–5.  ročníků, ale může se využít také při katechezi v rodině. Připravený manuál, který provádí 15 aktivitami, je nastavený na 5–7 vyučovacích hodin, ale  doma v rodině se dá pracovat průběžně po celý advent i vánoční dobu. Je zapotřebí zakoupit dětem papírovou složku. Jednotlivé části materiálu se tisknou jako černobílé listy A4.

Ukázky z materiálu si lze prohlédnout na portále www.metodickeinspirace.cz, pro získání plného přístupu je zapotřebí kontaktovat Katechetické a pedagogické centrum na e-mailu kpc@doo.cz a po obdržení platebních údajů uhradit převodem na účet částku 50 Kč.


Průvodce adventem

VýstřižekPastorační středisko brněnské diecéze opět vydalo osvědčenou brožurku Průvodce adventem 2017. Pomůcka může přispět k hlubšímu prožití adventní doby. Je tvořena biblickými rozjímáními a duchovními texty různých autorů. Sešitek formátu A5 (minimálně 10 ks) si můžete objednat přes formulář na stránkách www.biskupstvi.cz/pastorace. Cena jednoho kusu je 9 Kč.


Speciální nabídka – Obrazy života za 250 Kč

vvvvvVyučující náboženství, kněží a katecheté, kteří si dosud nepořídili soubor symbolických karet Obrazy života – Život v obrazech, mohou využít této speciální nabídky nakladatelství Petrinum, kterou připravilo k výročí 25 let od chvíle, kdy začal v českém prostředí vycházet časopis Duha. Původní cena publikace je 445 Kč, nyní pro katechety za 250 Kč.

V případě zájmu se přihlaste do 6. prosince na e-mail kpc@doo.cz. Knihy budou objednány hromadně a poté budou připraveny na KPC v Ostravě k osobnímu vyzvednutí. Poštou knihy nezasíláme.  


Nabídka supervize pro katechety

13393943_950916071672352_4441143942917682701_nSupervize je prostor podpory, reflexe a doprovázení.
Je vhodná pro všechny, kteří se věnují práci s lidmi.
Od tohoto školního roku mají katecheté jedinečnou možnost využít nabídku supervize, kterou připravilo Trendum, o.p.s. ve spolupráci s KPC. Zavádění supervize v rámci katechetické činnosti na území ostravsko-opavské diecéze je v pilotní fázi pro účastníky zdarma. Více na přiloženém informačním letáku. Pro první kontakt či přihlášení se obracejte na Mgr. Šárku Koflerovou, skoflerova@doo.cz. Jednou z nabízených forem supervize je otevřená skupina pro katechety, první setkání se uskuteční ve čtvrtek 30. 11. 2017, 17.00–19.00 na biskupství v Ostravě.


Jdi za svou hvězdou – adventní kalendář Duhy

titulkaDUHA5_2018S adventním kalendářem časopisu Duha si každý den adventu můžete přečíst část příběhu a vystřihnout obrázek hvězdy. Hvězdy postupně navlékáte na stužku nebo na provázek. V příběhu, ve kterém se za podivuhodnou hvězdou vydávají Anička z jednoho konce světa a Amaniel z druhého konce světa, se objeví řada zvířátek, která se k nim postupně přidávají. Důvody k rozhodnutí putovat za hvězdou jsou u každého zvířátka jiné – podobně, jako jsme různí i my lidé a naše životní cesty… 
Předplatitelům přijde adventní kalendář jako Duha č. 5, nepředplatitelé mohou objednat v e-shopu Petrinum za 68 Kč (u více kusů je množstevní sleva).


Adventní kalendář olomoucké arcidiecéze

VýstřižekMalý adventní kalendář s magnetkou, který každoročně připravuje Centrum pro katechezi Olomouc, je možné zakoupit přes e-shop. Trhací kalendář obsahuje na každý den adventu biblický citát a krátké zamyšlení, nakonec zůstane magnetka s barevným obrázkem Svaté rodiny. 


Projekt KřesťanskéVánoce.cz

VizualZveme farnosti k zapojení se do projektu Křesťanské Vánoce, jehož smyslem je přiblížit duchovní poselství křesťanských Vánoc nejširší veřejnosti. Farnosti mohou prezentovat své adventní a vánoční programy na stránkách www.KrestanskeVanoce.cz. Pro přihlášení farnosti stačí vyplnit elektronickou při­hlášku pod odkazem Informace a přihlášení. Po registraci (garantem je příslušný duchovní správce, který může pověřit k administraci stránek někoho z farnosti) získáte přístup k materiálům ke stažení; pomocí připravené šablony si můžete vyrobit plakáty pro propagaci vašich vánočních programů v obci. Pro letošní rok byly také nově připraveny šablony plakátů na advent. V případě dotazů se můžete obrátit na Mgr. Lucii Wzatkovou, e-mail lwzatkova@doo.cz, mob. 608 717 954.


Metodika pro přípravu ke svátosti biřmování

Výstřižek 1Začínáte v těchto dnech ve farnostech přípravu na biřmování a hledáte zdroje a materiály, jak přípravu vést?

Na našich stránkách je ke stažení metodika Na cestě k lidské a křesťanské dospělosti doc. Ludmily Muchové.

Více v sekci Materiály ke stažení, Podle témat, Svátost biřmování.


Metodika pro 8. tř. ke stažení na webu

Obrázek 1Metodický materiál UTVÁŘET ŽIVOT pro výuku náboženství v 8. třídě základní školy, který je v současné době v tištěné podobě vyprodaný, jsme přidali na web www.metodickeinspirace.cz, aby si jej ti, kdo budou učit
v 8. nebo 9. třídě, mohli stáhnout a měli jej k dispozici. 

Metodika je rozdělena na 7 tematických celků, ke každému celku jsou přiřazeny pracovní listy a barevné obrazové přílohy.


Nabídka vzdělávání na školní rok 2017/18

letacek_dalsi_vzdelavani_2017_a31Přinášíme Vám nabídku vzdělávacích akcí z oblasti výuky náboženství, katecheze a pastorace pro nový školní rok. Některé z nich jsou akreditovány 
v systému Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků u MŠMT ČR.
Součástí nabídky jsou také semináře pro lektory vstupů do výuky s křesťanskými tématy, zde jsou všechny semináře akreditovány v DVPP.

Budeme rádi, pokud si z naší nabídky vyberete.


Ludmila Muchová: Cíle a cesty k hlubšímu lidství – Didaktika náboženství v České republice pro 21. století

Obrázek1V nakladatelství Petrinum vyšla nová kniha doc. Muchové, shrnující teorii a praxi náboženského vzdělávání v ČR a pojmenovávající její šance a výhledy
v kontextu současné společnosti i církve. Kniha se dělí na část obecně didaktickou a na část, která se věnuje odborné didaktice náboženství.  K dostání je v e-shopu Petrinum za 256 Kč, k nahlédnutí u nás na centru.

 


Závěrečná zpráva analýzy katechetické činnosti v Diecézi ostravsko-opavské

Závěrečná zpráva1Od ledna 2016 probíhala v naší diecézi analýza katechetické činnosti. Smyslem celého projektu, do kterého byli zapojeni kněží na kněžských konferencích a laici na setkáních katechetů v děkanátech, bylo zmapování současné situace katechetické činnosti a stanovení priorit pro katechetickou činnost v následujících letech. V dokumentu závěrečné zprávy se můžete seznámit
s výsledky v diecézi i v děkanátu a také s plánem podpory KPC.


Seznam knih k zapůjčení na KPC

Knihovnička Katechetického a pedagogického centra je k dispozici také vám. Můžete si přijít zapůjčit vybranou knihu z oblasti teologie, religionistiky, biblistiky, liturgiky, duchovního života nebo třeba pedagogiky a didaktiky. Více informací v sekci Seznam knih k zapůjčení.


Metodika Zve Bůh na slavnost všechny lidi? k prodeji na CD nebo prostřednictvím webu za 60 Kč

Obrázek1Nový metodický materiál pro skupiny dětí ve 3.–5. ročníku ve výuce náboženství se skládá z metodiky a pracovních listů. Výuka podle tohoto materiálu může tvořit východisko k další přípravě k přijetí svátosti smíření a eucharistie ve společenství farnosti. Je zpracováno 33 setkání ve třech modulech: Cesta ke svobodě – Desatero, Pozvání na slavnost – svátost smíření a Jako chléb a víno – svátost eucharistie. Připravily
B. Holoubková, L. Muchová a J. Plačková, kreslila D. Koflerová.

Materiál stojí 60 Kč. Je možné jej zakoupit na našem centru jako CD nebo z pohodlí domova prostřednictvím webu www.metodickeinspirace.cz – v bezplatné zóně si můžete prohlédnout ukázky z materiálu.