Aktuality

Metodický den pro vyučující náboženství

FormatFactoryP3160392Především pro začínající vyučující, kněze i laiky, ale také pro vyučující s praxí, kteří budou nově učit v určitém ročníku nebo smíšené skupině, je určena nabídka metodického dnu, jehož náplní bude seznámení s cíli, obsahy a dostupnými materiály pro výuku náboženství, farní katechezi a přípravu dětí k přijetí svátosti smíření a eucharistie.

Uskuteční se 23. 9. 2017 (9.00–12.30) a 26. 9. 2017 (14.00–17.30), můžete si vybrat mezi sobotou a pracovním dnem. Po společném úvodu bude nabídka výběru ze čtyř skupin: metodiky pro 1. stupeň / metodiky pro 2. stupeň / příprava ke svátostem / výuka ve spojených skupinách. Závěr bude patřit dalším zdrojům materiálů pro zpestření výuky.


Zapojte své žáky do soutěže Bible a my!

image001Soutěž je vědomostní a je určena pro žáky ZŠ (od 4. třídy) a víceletých gymnázií a pro studenty středních škol. Soutěží se v několika kategoriích podle věku. Základní kolo si organizuje každá škola sama, v časově stanoveném rozmezí od 1. 9. do 10. 11. 2017. Od organizátorů škola získá zadání otázek včetně správných odpovědí pro vyhodnocení. Vítězové postupují do kola okresního. Více informací, včetně popisu soutěžních kategorií a pro ně zadaných studijních témat, najdete na www.bibleamy.cz.


Zářijové informace z KPC

Informace září1OBSAH: Inspirace k jubileu Fatimy, Samolepky k nedělní liturgii na nový školní rok, Organizace náboženství – podpora ze strany KPC, Nabídka nových přihlášek k výuce náboženství, Metodika pro 8. tř. ke stažení na webu, ZVEME VÁS: Reformační střípky aneb Sonda do života a díla Martina Luthera, Metodický den pro vyučující náboženství


Nabídka nových přihlášek k výuce náboženství

přihláška tabulePro školní rok 2017/18 jsme připravili tři nové formuláře přihlášek
k výuce náboženství, každý s jiným grafickým motivem. Najdete je
v sekci VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ, Přihlášky a vysvědčení, Přihlášky a dopisy pro rodiče.

Přihlášky si můžete stáhnout vždy ve formátu Pdf i v otevřené verzi (Word) pro případné úpravy textu dle vašich potřeb.


Metodika pro 8. tř. ke stažení na webu

Obrázek 1Metodický materiál UTVÁŘET ŽIVOT pro výuku náboženství v 8. třídě základní školy, který je v současné době v tištěné podobě vyprodaný, jsme přidali na web www.metodickeinspirace.cz, aby si jej ti, kdo budou učit
v 8. nebo 9. třídě, mohli stáhnout a měli jej k dispozici. 

Metodika je rozdělena na 7 tematických celků, ke každému celku jsou přiřazeny pracovní listy a barevné obrazové přílohy.


Nabídka vzdělávání na školní rok 2017/18

letacek_dalsi_vzdelavani_2017_a31Přinášíme Vám nabídku vzdělávacích akcí z oblasti výuky náboženství, katecheze a pastorace pro nový školní rok. Některé z nich jsou akreditovány 
v systému Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků u MŠMT ČR.
Součástí nabídky jsou také semináře pro lektory vstupů do výuky s křesťanskými tématy, zde jsou všechny semináře akreditovány v DVPP.

Budeme rádi, pokud si z naší nabídky vyberete.


Ohlédnutí za naší činností ve šk. roce 2016/17

Obrázek1Přehled naší činnosti v uplynulém školním roce formou infografiky. Podívejte se, co se v jednotlivých oblastech podařilo uskutečnit, i jaká jsou statistická data o výuce náboženství v naší diecézi za uplynulý školní rok.

K dispozici v sekci O nás, Přehled naší činnosti ve šk. roce 2016/17.


Výtěžek sbírky na Prašivé činí 8 246 Kč

Obrázek1Doprovodným projektem diecézního setkání dětí na Prašivé byla sbírka na obnovu zahrádky pro rodiny s dětmi, které se scházejí v centru sociální aktivizace Horizont Diecézní charity ostravsko-opavské; zahrádka se nachází v ulici Na Rampě v Ostravě-Kunčičkách. Děkujeme všem, kteří přispěli!

Dar bude nyní převeden na Diecézní charitu ostravsko-opavskou, která na jaře příštího roku zajistí obnovu zahrady. Před příští Prašivou se tak můžete těšit na zprávy a fotografie
o tom, co se všechno na zahrádce událo a jak nově slouží rodinám z Kunčiček.


Nápady a inspirace z letošní Prašivé na webu

Líbily se vám aktivity na stanovištích letošní Prašivé? Nestihli jste si přečíst doprovodné texty
a nápady, které byly na stáncích rozvěšeny na sítích? Chtěli byste podněty z Prašivé využít při vaší práci s dětmi ve farnostech nebo v rodině?

Nápady a inspirace z letošního programu jsme přidali na web. Naleznete je v sekci PROGRAM NA STANOVIŠTÍCH. Také můžete shlédnout díla a výtvory dětí, která na některých stanovištích vznikla.


Proběhlo diecézní setkání dětí na Prašivé

IMG_5558V sobotu 1. července 2017 se v areálu Kamenité ve Vyšních Lhotách a na hoře Prašivá uskutečnilo v pořadí již 19. diecézní setkání dětí, tentokrát pod názvem JAK SE STAVÍ SEN PAPEŽE FRANTIŠKA. Účastnilo se ho 1 200 dětí, rodičů a katechetů. 

Fotografie z programu si můžete prohlédnout zde.

Fotografie ze stanoviště č. 23 Foto s papežem si můžete prohlédnout zde.


Samolepky k nedělní liturgii na nový školní rok

VýstřižekCentrum pro katechezi Olomouc připravilo na nový školní rok sérii samolepek, které si děti vlepují do sešitků, které dostávají na začátku školního roku. V tomto školním roce budou děti provázet dva prvňáčci: Johanka a Jonášek. Prostřednictvím jejich příběhu se děti budou zamýšlet nad jednou myšlenkou z nedělního evangelia. Příběh Johanky a Jonáška je úzce propojen se samolepkami, proto se doporučuje používat praktickou příručku, ve které je příběh vždy popsán. Tato příručka je určena nejenom pro kněze a katechety, ale můžete ji nabídnout také rodičům. Sadu samolepek (22 Kč) i praktickou příručku (20 Kč) je možné si objednat přes 
e-shopu.Texty budou od prázdnin k dispozici také na webu www.katechetiolomouc.cz.


Ludmila Muchová: Cíle a cesty k hlubšímu lidství – Didaktika náboženství v České republice pro 21. století

Obrázek1V nakladatelství Petrinum vyšla nová kniha doc. Muchové, shrnující teorii a praxi náboženského vzdělávání v ČR a pojmenovávající její šance a výhledy
v kontextu současné společnosti i církve. Kniha se dělí na část obecně didaktickou a na část, která se věnuje odborné didaktice náboženství.  K dostání je v e-shopu Petrinum za 256 Kč, k nahlédnutí u nás na centru.

 


Závěrečná zpráva analýzy katechetické činnosti v Diecézi ostravsko-opavské

Závěrečná zpráva1Od ledna 2016 probíhala v naší diecézi analýza katechetické činnosti. Smyslem celého projektu, do kterého byli zapojeni kněží na kněžských konferencích a laici na setkáních katechetů v děkanátech, bylo zmapování současné situace katechetické činnosti a stanovení priorit pro katechetickou činnost v následujících letech. V dokumentu závěrečné zprávy se můžete seznámit
s výsledky v diecézi i v děkanátu a také s plánem podpory KPC.


Seznam knih k zapůjčení na KPC

Knihovnička Katechetického a pedagogického centra je k dispozici také vám. Můžete si přijít zapůjčit vybranou knihu z oblasti teologie, religionistiky, biblistiky, liturgiky, duchovního života nebo třeba pedagogiky a didaktiky. Více informací v sekci Seznam knih k zapůjčení.


Metodika Zve Bůh na slavnost všechny lidi? k prodeji na CD nebo prostřednictvím webu za 60 Kč

Obrázek1Nový metodický materiál pro skupiny dětí ve 3.–5. ročníku ve výuce náboženství se skládá z metodiky a pracovních listů. Výuka podle tohoto materiálu může tvořit východisko k další přípravě k přijetí svátosti smíření a eucharistie ve společenství farnosti. Je zpracováno 33 setkání ve třech modulech: Cesta ke svobodě – Desatero, Pozvání na slavnost – svátost smíření a Jako chléb a víno – svátost eucharistie. Připravily
B. Holoubková, L. Muchová a J. Plačková, kreslila D. Koflerová.

Materiál stojí 60 Kč. Je možné jej zakoupit na našem centru jako CD nebo z pohodlí domova prostřednictvím webu www.metodickeinspirace.cz – v bezplatné zóně si můžete prohlédnout ukázky z materiálu.