• _MG_6130
  • realizované akce (2)
  • realizované akce (3)
  • realizované akce (4)

Program „Výchova ke křesťanství na ZŠ – studium k rozšíření odborné kvalifikace“

Od podzimu 2009 se konal tříletý vzdělávací program „Výchova ke křesťanství na ZŠ – studium k rozšíření odborné kvalifikace“, které jsme pořádali ve spolupráci s Teologickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Tento program byl jednorázový a realizovali jsme jej za finanční podpory organizace Renovabis.

Cílem programu bylo systematicky zprostředkovat obecný přehled v oblasti základních teologických, pedagogických a psychologických věd potřebných pro výuku náboženství a katechezi a prohloubit je s ohledem na aktuální témata v současné církvi a společnosti také do praxe. Studium probíhalo šest semestrů vždy v soboty v budově biskupství v Ostravě.

V průběhu každého semestru se uskutečnilo přibližně 42 výukových hodin. Studenti absolvovali jedenáct teoretických modulů, které byly doplněny praktickými aplikacemi, a v závěru studia se uskutečnily metodické workshopy nabízející přehled o způsobech práce a metodách používaných při výuce předmětu náboženství a při katechezi. Součástí studia byla také praxe ve škole či farnosti.

Přehled témat výuky

CZV3 CZV2 CZV

V sobotu 2. června 2012 toto tříleté studium úspěšně ukončilo 44 studentů, a to z řad učitelů, pastoračních asistentů či ostatních zájemců. Studium pro absolventy magisterských studií pedagogických a společenskovědních oborů bylo akreditováno MŠMT ČR v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a ukončeno písemnou prací a zkouškou. Studium pro ostatní zájemce s názvem „Výchova ke křesťanství pro školu a církev“ pak bylo určeno pro další zájemce z řad nepedagogů.