• _MG_6130
  • realizované akce (2)
  • realizované akce (3)
  • realizované akce (4)

Den pro učitele náboženství a katechety 2018

13. října 2018 proběhlo na biskupství v Ostravě diecézní setkání katechetů. Společné setkání 60 zúčastněných začalo slavnostní bohoslužbou v kostele sv. Václava za přítomnosti otce biskupa Františka Václava Lobkowicze. Dvaceti učitelům náboženství poté o. biskup předal pamětní list u příležitosti získání kanonické mise na dobu neurčitou. Poděkování a ocenění za dlouholetou službu dostala také vítězka letošního ročníku ankety Duhové srdce pro neoblíbenějšího učitele náboženství Václava Smejová, která učila náboženství ve Frýdlantu nad Ostravicí.

foto Pavel Zuchnický010 foto Pavel Zuchnický042 foto Pavel Zuchnický020 

Program pokračoval v sále na biskupství přednáškou ThLic. Davida Bouma, Th.D., který hovořil na téma „Učit radosti“. Po společném obědě si účastníci mohli vybrat z nabídky workshopů.
Ing. Pavlína Štenclová vedla biblické tance, Mgr. Kamil Kozelský si připravil téma dramatizace ve výuce náboženství a P. Mgr. Jan Vecheta spolu s Václavou Smejovou předali své zkušenosti z příprav promluv k dětem při mši svaté.

foto Pavel Zuchnický074 foto Pavel Zuchnický083 foto Pavel Zuchnický085

Závěrečným bodem programu bylo divadelní představení Tučňáci na arše v podání herce Mgr. Jana Horáka

foto Pavel Zuchnický097 foto Pavel Zuchnický093 foto Pavel Zuchnický101

Setkání moderoval P. Mgr. Marián Pospěcha, hudbou je doprovodil student Církevní konzervatoře v Opavě Ing. Martin Uhlík. Po celou dobu byla k dispozici prodejní nabídka křesťanských nakladatelství i Katechetického a pedagogického centra.

Děkujeme všem zúčastněným za společné prožití slavnostního dne!


Fotogalerie

Reportážní fotografie ze setkání si můžete prohlédnout zde.