Aktuality

Ohlédnutí za Diecézním dnem pro učitele náboženství a katechety

foto Pavel Zuchnický04213. října se setkalo 60 katechetek a katechetů u příležitosti Diecézního dne pro učitele náboženství a katechety. Dvaceti z nim předal o. biskup František Václav Lobkowicz pamětní list u příležitosti získání kanonické mise na dobu neurčitou. Program po slavnostní bohoslužbě pokračoval přednáškou, inspirativními workshopy i divadelním představením. Malé ohlédnutí a fotogalerii naleznete na našem webu i na webu diecéze.


Přehled naší činnosti ve šk. roce 2017/18

Obrázek1Přidali jsme na web ohlédnutí za naší činností v uplynulém školním roce. Přehled reflektuje tradiční oblasti naší činnosti, jako jsou výuka náboženství, podpora katechetů, vstupy do škol a setkání dětí na Prašivé, ale i nové projekty a nabídky podpory, což byla v loňském školním roce především supervize, mentoring a také například poprvé realizované „Katechetické lázně“. Přehled naleznete zde


Informace říjen 2018

Říjnové informace z KPC1Obsah: „Učit radosti“ – den pro učitele náboženství a katechety / Aktivita „Milión dětí se modlí růženec“ / Velký plakát Církevní rok / Mladí lidé, víra a rozlišování povolání / Zapojte žáky do soutěže Bible a my / Vstupy do výuky ZŠ s křesťanskými tématy / ZVEME VÁS


Aktivita Milión dětí se modlí růženec za jednotu a pokoj

MDSMR_2018_plagat-CZ118. října 2018 je možné zapojit děti do mezinárodní modlitební aktivity za mír. Tato aktivita organizace Kirche in Not sdružuje děti z různých koutů naší země. K dispozici jsou letáčky a zvací dopisy v češtině nebo slovenský web, kde naleznete motivační video pro děti a další zajímavé materiály. Letos se budou děti z celého světa modlit radostný růženec.


Nabídka vzdělávání a podpory katechetů pro šk. rok 2018/19

Nabídka dalšího vzdělávání a podpory katechetů1Přinášíme kompletní nabídku seminářů, které budeme realizovat v novém školním roce. Přihlašujte se na kpc@doo.cz.

Kdykoli během roku můžete využít nabídku podpory formou supervize a nově také mentoringu.


Celostátní katechetický kongres v Třešti

Katech. kongresXI. celostátní katechetický kongres se uskuteční od 26. do 28. října 2018 v Třešti u Jihlavy. Ústředním tématem bude Misijní dimenze církve. Kongres je příležitostí pro rozšíření odborných znalostí, načerpání inspirace do další služby a především je to možnost setkání a výměny zkušeností mezi „kolegy“. Přihlašujte se do 30. 9. 2018. Přihlášky a aktuální informace na www.cirkev.cz/katecheze.


Nový lapbook Církevní rok

DSCN2256Nový materiál pro práci s dětmi na 1. stupni ZŠ lze objednat přes web www.metodickeinspirace.cz za 50 Kč. Ukázky naleznete zde. S materiálem se dá pracovat průběžně během celého školního roku.

Lapbook Církevní rok doplňuje materiály lapbook Advent a Vánoce a lapbook Půst a Velikonoce, které vyšly již dříve. Těm, kteří již mají zřízený přístup (materiály si objednali), přibude materiál po přihlášení na webu automaticky. Kdo si materiál objedná nově, získá po uhrazení 50 Kč přístup ke všem třem dostupným materiálům.


Studijně-formační kurz – nabídka Sekce pro mládež ČBK

SFK - informační plakát1Kurz nabízí vzdělávání a formaci pracovníků v diecézní pastoraci mládeže, dále přednášky, práci ve skupinkách, vzájemné předávání zkušeností, sdílení. Kurz je určen pro kněze, kaplany a pracovníky v diecézních centrech pro mládež, zváni jsou i katecheté. Více informací na přiloženém letáčku.


Nabídka k nedělní liturgii s dětmi

Obalka_ukazkaPro tento školní rok 2018–2019 připravilo Centrum pro katechezi Olomouc namísto série „samolepek“ sérii kartiček k nedělním evangeliím. Tato nabídka je už ale vyprodána.
V současnosti lze objednat Moje nedělní album, které připravilo Katechetické centrum Brno. Pomůcka sestává ze sešitku formátu A6, barevných samolepek k dolepování a brožury s katechezemi. Cena je 22 Kč za sešitek a samolepky.

Další alternativou je objednání sešitků z cyklu Liturgie pro děti anebo využití Nedělních minikatechezí, které nabízí Diecézní katechetické středisko České Budějovice. K volnému stažení z webu a kopírování lze využít také biblické omalovánky Soni Häusl-Vad.


Nový formulář žádosti o kanonickou misi 2018/19

FormatFactoryP3160392Pro všechny laické vyučující náboženství ve školách a na farách je nutné zažádat o udělení nové kanonické mise, a to nejpozději do 10. 9. 2018. Tento požadavek vzniká z důvodu nové směrnice o udělování kanonických misí v DOO, která vstupuje v platnost 1. 9. 2018. O udělení kanonické mise žádá farář / administrátor farnosti. Aktualizovaný formulář žádosti a také rozvrh hodin naleznete v sekci VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ, Formuláře. Starší formuláře nebudou akceptovány.


Přihlášky do náboženství pro šk. rok 2018/19 (splňující požadavky GDPR)

Přihláška tabule 181Na webu jsme aktualizovali přihlášky do náboženství. Nové přihlášky, které vyhovují požadavkům GDPR, naleznete v sekci VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ, Přihlášky a vysvědčení

Přihlášky si můžete stáhnout vždy ve formátu Pdf i v otevřené verzi (Word) pro případné úpravy textu dle vašich potřeb.


Metodika pro přípravu ke svátosti biřmování

Výstřižek 1Začínáte v těchto dnech ve farnostech přípravu na biřmování a hledáte zdroje a materiály, jak přípravu vést?

Na našich stránkách je ke stažení metodika Na cestě k lidské a křesťanské dospělosti doc. Ludmily Muchové.

Více v sekci Materiály ke stažení, Podle témat, Svátost biřmování.


Metodika pro 8. tř. ke stažení na webu

Obrázek 1Metodický materiál UTVÁŘET ŽIVOT pro výuku náboženství v 8. třídě základní školy, který je v současné době v tištěné podobě vyprodaný, jsme přidali na web www.metodickeinspirace.cz, aby si jej ti, kdo budou učit
v 8. nebo 9. třídě, mohli stáhnout a měli jej k dispozici. 

Metodika je rozdělena na 7 tematických celků, ke každému celku jsou přiřazeny pracovní listy a barevné obrazové přílohy.


Ludmila Muchová: Cíle a cesty k hlubšímu lidství – Didaktika náboženství v České republice pro 21. století

Obrázek1V nakladatelství Petrinum vyšla nová kniha doc. Muchové, shrnující teorii a praxi náboženského vzdělávání v ČR a pojmenovávající její šance a výhledy
v kontextu současné společnosti i církve. Kniha se dělí na část obecně didaktickou a na část, která se věnuje odborné didaktice náboženství.  K dostání je v e-shopu Petrinum za 256 Kč, k nahlédnutí u nás na centru.

 


Seznam knih k zapůjčení na KPC

Knihovnička Katechetického a pedagogického centra je k dispozici také vám. Můžete si přijít zapůjčit vybranou knihu z oblasti teologie, religionistiky, biblistiky, liturgiky, duchovního života nebo třeba pedagogiky a didaktiky. Více informací v sekci Seznam knih k zapůjčení.


Metodika Zve Bůh na slavnost všechny lidi? k prodeji na CD nebo prostřednictvím webu za 60 Kč

Obrázek1Nový metodický materiál pro skupiny dětí ve 3.–5. ročníku ve výuce náboženství se skládá z metodiky a pracovních listů. Výuka podle tohoto materiálu může tvořit východisko k další přípravě k přijetí svátosti smíření a eucharistie ve společenství farnosti. Je zpracováno 33 setkání ve třech modulech: Cesta ke svobodě – Desatero, Pozvání na slavnost – svátost smíření a Jako chléb a víno – svátost eucharistie. Připravily
B. Holoubková, L. Muchová a J. Plačková, kreslila D. Koflerová.

Materiál stojí 60 Kč. Je možné jej zakoupit na našem centru jako CD nebo z pohodlí domova prostřednictvím webu www.metodickeinspirace.cz – v bezplatné zóně si můžete prohlédnout ukázky z materiálu.