Aktuality

Otevřená supervizní skupina pro katechety

PLAKÁT otevřená supervizní skupina1Katecheté a kněží jsou zváni k načerpání a zastavení se
v každodenním shonu. Můžete vnést vlastní téma nebo naslouchat a nechat se vést supervizorem P. Mgr. Markem Jargusem. Uskuteční se 5. 2. v Jeseníku, 22. 2. ve Frýdku
a 8. 3. v Ostravě
. Nabídka je v tomto roce zcela zdarma. Přihlašujte se na skoflerova@doo.cz.
Více informací naleznete na přiloženém letáku. Co je to supervize a k čemu pomáhá si můžete přečíst zde.


Mobilní aplikace iZIDOOR

VýstřižekSalesiáni Dona Bosca připravili mobilní aplikaci iZIDOOR. Je určena všem, kdo se chtějí formovat a inspirovat v duchovním životě, zvláště mladým, biřmovancům apod.

Pro mobily s operačním systémem Android je zdarma ke stažení na Google play.


Jak společně nakládat s kontroverzními tématy

img00005Přemýšlíte, jak vést diskuzi o složitých tématech dnešního světa ve vztahu k víře? Zveme vás v sobotu 20. 1. od 9.00 do 16.00 k účasti na semináři, kde můžete vnést do diskuze  vlastní témata a aktivně  si  vyzkoušet, jak formulovat otázky tak, aby podněcovaly k dalšímu přemýšlení. Vede PhDr. Gabriela Šarníková, Ph.D.
Vzdělávací akce je akreditovaná v systému DVPP u MŠMT, účastníci z řad pedagogů obdrží osvědčení.


Anketa Duhové srdce 2018

duhové srdceČasopis Duha a TV Noe vyhlásili již třetí ročník ankety
o nejoblíbenějšího vyučujícího náboženství českých 
a moravských diecézí. Přihlašovat kandidáty (paní katechetku, kněze, kaplana, jáhna, prostě toho, kdo ve farnosti obětavě pracuje s dětmi a zaslouží si Duhové srdce) je možné do konce ledna. Přihlašovací formulář, podmínky ankety a další informace najdete na webu www.mojeduha.cz.


Lednové informace z KPC

Lednové informace z KPC1OBSAH: Poselství křesťanských Vánoc na základních školách, Ohlédnutí za vánočními programy ve farnostech, Anketa Duhové srdce 2018, Studium teologických oborů na CMTF UP Olomouc, Zveme vás


Na školách proběhly vstupy do výuky Poselství křesťanských Vánoc

IMG_4927-1280x960Proškolení lektoři vyjížděli v prosinci do škol, které projevily zájem o některý z devíti programů „Poselství křesťanských Vánoc“. Nově se do projektu zapojila také Křesťanská akademie mladých, jejíž lektoři realizovali programy na některých školách.

Více informací, ohlasy ze škol a odkazy na fotogalerie naleznete zde.


Lapbook Advent a Vánoce / Půst a Velikonoce

IMG_0600Materiál je určený pro výuku náboženství jako nabídka pro malé skupiny žáků a zvláště pro spojené skupiny dětí z 1.–5.  ročníků, ale může se využít také při katechezi v rodině. Připravený manuál, který provádí 15 aktivitami, je nastavený na 5–7 vyučovacích hodin, ale  doma v rodině se dá pracovat průběžně po celý advent / postní dobu. Je zapotřebí zakoupit dětem papírovou složku. Jednotlivé části materiálu se tisknou jako černobílé listy A4.

Ukázky z materiálu si lze prohlédnout na portále www.metodickeinspirace.cz, pro získání plného přístupu je zapotřebí kontaktovat Katechetické a pedagogické centrum na e-mailu kpc@doo.cz a po obdržení platebních údajů uhradit převodem na účet částku 50 Kč.


Metodika pro přípravu ke svátosti biřmování

Výstřižek 1Začínáte v těchto dnech ve farnostech přípravu na biřmování a hledáte zdroje a materiály, jak přípravu vést?

Na našich stránkách je ke stažení metodika Na cestě k lidské a křesťanské dospělosti doc. Ludmily Muchové.

Více v sekci Materiály ke stažení, Podle témat, Svátost biřmování.


Metodika pro 8. tř. ke stažení na webu

Obrázek 1Metodický materiál UTVÁŘET ŽIVOT pro výuku náboženství v 8. třídě základní školy, který je v současné době v tištěné podobě vyprodaný, jsme přidali na web www.metodickeinspirace.cz, aby si jej ti, kdo budou učit
v 8. nebo 9. třídě, mohli stáhnout a měli jej k dispozici. 

Metodika je rozdělena na 7 tematických celků, ke každému celku jsou přiřazeny pracovní listy a barevné obrazové přílohy.


Nabídka vzdělávání na školní rok 2017/18

letacek_dalsi_vzdelavani_2017_a31Přinášíme Vám nabídku vzdělávacích akcí z oblasti výuky náboženství, katecheze a pastorace pro nový školní rok. Některé z nich jsou akreditovány 
v systému Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků u MŠMT ČR.
Součástí nabídky jsou také semináře pro lektory vstupů do výuky s křesťanskými tématy, zde jsou všechny semináře akreditovány v DVPP.

Budeme rádi, pokud si z naší nabídky vyberete.


Ludmila Muchová: Cíle a cesty k hlubšímu lidství – Didaktika náboženství v České republice pro 21. století

Obrázek1V nakladatelství Petrinum vyšla nová kniha doc. Muchové, shrnující teorii a praxi náboženského vzdělávání v ČR a pojmenovávající její šance a výhledy
v kontextu současné společnosti i církve. Kniha se dělí na část obecně didaktickou a na část, která se věnuje odborné didaktice náboženství.  K dostání je v e-shopu Petrinum za 256 Kč, k nahlédnutí u nás na centru.

 


Závěrečná zpráva analýzy katechetické činnosti v Diecézi ostravsko-opavské

Závěrečná zpráva1Od ledna 2016 probíhala v naší diecézi analýza katechetické činnosti. Smyslem celého projektu, do kterého byli zapojeni kněží na kněžských konferencích a laici na setkáních katechetů v děkanátech, bylo zmapování současné situace katechetické činnosti a stanovení priorit pro katechetickou činnost v následujících letech. V dokumentu závěrečné zprávy se můžete seznámit
s výsledky v diecézi i v děkanátu a také s plánem podpory KPC.


Seznam knih k zapůjčení na KPC

Knihovnička Katechetického a pedagogického centra je k dispozici také vám. Můžete si přijít zapůjčit vybranou knihu z oblasti teologie, religionistiky, biblistiky, liturgiky, duchovního života nebo třeba pedagogiky a didaktiky. Více informací v sekci Seznam knih k zapůjčení.


Metodika Zve Bůh na slavnost všechny lidi? k prodeji na CD nebo prostřednictvím webu za 60 Kč

Obrázek1Nový metodický materiál pro skupiny dětí ve 3.–5. ročníku ve výuce náboženství se skládá z metodiky a pracovních listů. Výuka podle tohoto materiálu může tvořit východisko k další přípravě k přijetí svátosti smíření a eucharistie ve společenství farnosti. Je zpracováno 33 setkání ve třech modulech: Cesta ke svobodě – Desatero, Pozvání na slavnost – svátost smíření a Jako chléb a víno – svátost eucharistie. Připravily
B. Holoubková, L. Muchová a J. Plačková, kreslila D. Koflerová.

Materiál stojí 60 Kč. Je možné jej zakoupit na našem centru jako CD nebo z pohodlí domova prostřednictvím webu www.metodickeinspirace.cz – v bezplatné zóně si můžete prohlédnout ukázky z materiálu.