Aktuality

Informace prosinec 2018

Prosincové informace z KPC1Obsah: Svatý Mikuláš – Člověk plný Boží lásky / Náměty k prožití adventní doby ve farnosti a v rodině / Biblické reálie – nový elektronický materiál / Nové tituly z cyklu Liturgie pro děti / Poselství křesťanských Vánoc na základních školách / ZVEME VÁS


Biblické reálie

Obrázek2Nový elektronický materiál je určen vyučujícím náboženství, kněžím a katechetům, kteří vyprávějí dětem 1. stupně ZŠ biblické příběhy. Nabízí teoretickou i praktickou podporu, jak tyto příběhy zasadit do reálií biblického Izraele. Materiál je připraven i pro zobrazení v mobilu. Fotografie a obrázky z oblasti místopisu, kultury, fauny a flóry si můžete stáhnout a vytisknout, anebo ve třídě promítat žákům přímo prostřednictvím připojení k internetu a dataprojektoru.

Cena materiálu je 50 Kč. Pro získání údajů k platbě (č. účtu a variabilního symbolu) pište na kpc@doo.cz. Můžete si prohlédnout ukázky.


Svatý Mikuláš – Člověk plný Boží lásky

mikuláš titulNa webu www.metodickeinspirace.cz přibyla zdarma ke stažení publikace autorů Evy Muroňové a Cyrila Havla, která vyšla tiskem v roce 2007. Materiál s podtitulem Slavíme svátek svatého Mikuláše obsahuje 12 metodických návodů pro setkání dětí (dětí a dospělých). Materiál nabízí možnost, jak s dětmi v mateřské škole, ve škole či ve farnosti prožít svátek svatého Mikuláše tak, aby vyniklo jeho původní křesťanské poselství. Na webu naleznete ke stažení také obrazové přílohy.


Otevřená supervizní skupina v Novém Jičíně

Supervizní skupina Nový Jičín1Zveme katechety i kněze v úterý 27. listopadu od 17.00 hod. do Nového Jičína. Přijďte načerpat, zastavit se v každodenním shonu, získat nadhled a znovu nabýt radost ze své práce a katechetické služby! Více informací na přiloženém letáku.


Nabídka výukových programů pro ZŠ

Nabídka výukových programů1Nabízíme základním školám a víceletým gymnáziím realizaci tematických vstupů do výuky s tématy, která se svými obsahy týkají křesťanství a plně respektují RVP ZV. Programy jsou poskytovány zdarma.

Prohlédněte si nabídku na aktuální školní rok. Nabídkový leták v tištěné podobě bude také do vybraných škol rozeslán poštou, případně je k vyzvednutí na našem centru. Více informací včetně podrobného popisu programů naleznete v sekci SLUŽBA ŠKOLE, Výukové programy. Zde také naleznou školy evidenční (objednávkový) list ke stažení.


Ohlédnutí za Diecézním dnem pro učitele náboženství a katechety

foto Pavel Zuchnický04213. října se setkalo 60 katechetek a katechetů u příležitosti Diecézního dne pro učitele náboženství a katechety. Dvaceti z nim předal o. biskup František Václav Lobkowicz pamětní list u příležitosti získání kanonické mise na dobu neurčitou. Program po slavnostní bohoslužbě pokračoval přednáškou, inspirativními workshopy i divadelním představením. Malé ohlédnutí a fotogalerii naleznete na našem webu i na webu diecéze.


Přehled naší činnosti ve šk. roce 2017/18

Obrázek1Přidali jsme na web ohlédnutí za naší činností v uplynulém školním roce. Přehled reflektuje tradiční oblasti naší činnosti, jako jsou výuka náboženství, podpora katechetů, vstupy do škol a setkání dětí na Prašivé, ale i nové projekty a nabídky podpory, což byla v loňském školním roce především supervize, mentoring a také například poprvé realizované „Katechetické lázně“. Přehled naleznete zde


Nabídka vzdělávání a podpory katechetů pro šk. rok 2018/19

Nabídka dalšího vzdělávání a podpory katechetů1Přinášíme kompletní nabídku seminářů, které budeme realizovat v novém školním roce. Přihlašujte se na kpc@doo.cz.

Kdykoli během roku můžete využít nabídku podpory formou supervize a nově také mentoringu.


Lapbook ve výuce náboženství

DSCN2256

Nový elektronický materiál pro práci s dětmi na 1. stupni ZŠ lze objednat přes web www.metodickeinspirace.cz za 50 Kč. Materiál obsahuje tři soubory: Církevní rok, Advent a Vánoce a Půst a Velikonoce. Každý soubor obsahuje manuál a pracovní listy k tisku. Ukázky naleznete zde

Lapbook je způsob, jak se učit formou vytváření zajímavého přehledu učiva k jednomu tématu. Jedná se o interaktivní 3D knihu (složku), kterou tvoří samy děti, za pomoci učitele.


Metodika pro přípravu ke svátosti biřmování

Výstřižek 1Začínáte v těchto dnech ve farnostech přípravu na biřmování a hledáte zdroje a materiály, jak přípravu vést?

Na našich stránkách je ke stažení metodika Na cestě k lidské a křesťanské dospělosti doc. Ludmily Muchové.

Více v sekci Materiály ke stažení, Podle témat, Svátost biřmování.


Metodika pro 8. tř. ke stažení na webu

Obrázek 1Metodický materiál UTVÁŘET ŽIVOT pro výuku náboženství v 8. třídě základní školy, který je v současné době v tištěné podobě vyprodaný, jsme přidali na web www.metodickeinspirace.cz, aby si jej ti, kdo budou učit
v 8. nebo 9. třídě, mohli stáhnout a měli jej k dispozici. 

Metodika je rozdělena na 7 tematických celků, ke každému celku jsou přiřazeny pracovní listy a barevné obrazové přílohy.


Seznam knih k zapůjčení na KPC

Knihovnička Katechetického a pedagogického centra je k dispozici také vám. Můžete si přijít zapůjčit vybranou knihu z oblasti teologie, religionistiky, biblistiky, liturgiky, duchovního života nebo třeba pedagogiky a didaktiky. Pro informaci, zda je kniha k dispozici, a pro sjednání návštěvy na KPC a vyzvednutí knihy pište na kpc@doo.cz.Seznam knih, které jsou v knihovničce našeho centra, najdete zde. Knihy v němčině nepůjčujeme. Seznam knih je pouze pro informaci, knihy nelze půjčovat online.

Návod pro vyhledávání v seznamu knih: Po kliknutí na jednotlivá umístění (kancelář č. 405, kancelář č. 406, sklad) se otevře seznam kategorií knih, které jsou v knihovně v dané kanceláři. Po kliknutí na kategorii se zobrazí seznam knih podle názvů a autorů. Pokud zájemce ví název nebo autora knihy, může použít funkci „vyhledávání“ (search).


Metodika Zve Bůh na slavnost všechny lidi? k prodeji na CD nebo prostřednictvím webu za 60 Kč

Obrázek1Nový metodický materiál pro skupiny dětí ve 3.–5. ročníku ve výuce náboženství se skládá z metodiky a pracovních listů. Výuka podle tohoto materiálu může tvořit východisko k další přípravě k přijetí svátosti smíření a eucharistie ve společenství farnosti. Je zpracováno 33 setkání ve třech modulech: Cesta ke svobodě – Desatero, Pozvání na slavnost – svátost smíření a Jako chléb a víno – svátost eucharistie. Připravily
B. Holoubková, L. Muchová a J. Plačková, kreslila D. Koflerová.

Materiál stojí 60 Kč. Je možné jej zakoupit na našem centru jako CD nebo z pohodlí domova prostřednictvím webu www.metodickeinspirace.cz – v bezplatné zóně si můžete prohlédnout ukázky z materiálu.