• kamenite092
  • prasiva087
  • prasiva025
  • kamenite086

Babičko, dědečku, vyprávěj – Prašivá 2011

Cílem diecézního setkání 1. července 2011 s tématem „Babičko, dědečku, vyprávěj“ bylo ukázat na hodnotu mezigeneračních vztahů mezi vnoučaty a prarodiči a na hodnotu tradice, zkušeností, vzpomínek nebo starých věcí.


Fotogalerie


Reportáž ze setkání 

I přes nepříznivé počasí přijelo v pátek 1. července 2011 asi 500 dětí, rodičů i prarodičů na diecézní setkání dětí na Prašivé. Začali se sjíždět od 9.00 do zabláceného areálu v Kamenité, kde vytrvale pršelo. Hned u vchodu dostali bublifuk s plyšovým drátkem na očko a sešitek s programem, zpěvníkem ke mši svaté a informacemi k jednotlivým stanovištím. Aby všem čekání na program, který začal v 10.00, rychleji uběhlo a bylo veselo, hrála a zpívala – jak jinak než vícegenerační – schola z Ostravy-Mariánských Hor.

V programu přede mší svatou promluvili zástupci různých rodin – děti, rodiče i prarodiče a hovořili o svých rodinách a vztazích v nich a také otec biskup František Václav Lobkowicz zavzpomínal na své prarodiče a dětství. Poté zhruba od půl 11 všichni společně slavili mši svatou. Kvůli dešti bylo celé setkání tímto ukončeno a odpolední program se stanovišti se nekonal.
Všichni, kdo se na toto setkání vydali, mají náš obdiv.

p11b p11c p11e

Děkujeme také všem za přinesená klubíčka příze „Sněhurka“. Babičky z Klubu svaté Anežky Charity Opava si jich odvezly několik pytlů a upletou z nich mnoho obvazů pro malomocné v Indii a Africe.

Věříme, že se příští rok setkáme za příznivějšího počasí!


Program setkání

Areál Kamenité
10.00 Zahájení, rozhovor s otcem biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem a úvodní program
10.30 Mše svatá slavená otcem biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem
11.30 Výstup na horu Prašivá

Hora Prašivá
13.00 Společný program na stanovištích
15.30 Závěrečné požehnání v kapli svatého Antonína na Prašivé


Přípravný mezigenerační projekt „Babičko, dědečku, vyprávěj“

Děti a jejich prarodiče se mohli zapojit do přípravné fáze – podělit se s ostatními o to, co  společně vytvářeli nebo zažili, vše zdokumentujte, případně nám společný výtvor zašlete. Mohla to být konkrétní věc, která vznikla kutěním, vařením, hrou, ale mohou to být také fotografie dokumentující společný výlet nebo jinou aktivitu. Cílem projektu je zviditelnit, ocenit, navzájem se obohatit a inspirovat výtvory, které vzniknou společnou činností mladší a starší generace.

Autoři za svá díla obdrželi upomínku a poděkování za to, že obohatili druhé. Výtvory byly prezentovány 1. července 2011 na setkání dětí v rámci programu na hoře Prašivá.