• kamenite092
  • prasiva087
  • prasiva025
  • kamenite086

Svět mýma očima – Prašivá 2010

Schválně! Přemýšleli jste někdy, co asi vidí Martin, když má tak silné brýle?
Jak se Markétě jezdí na vozíčku, když se má dostat do školy?
Co vlastně slyší Tomáš, když má naslouchátko?

Jak vůbec vidíš svět ty? A jak vidím svět já?
Jak vidí svět děti – malé i děti větší, děti blonďaté i děti pihovaté, děti hubené i děti tak akorát, děti zdravé i děti handicapované?

O tom, jak my různí lidé vidíme svět různě, bylo letošní setkání dětí na Prašivé. První prázdninový den, ve čtvrtek 1. července 2010 se sjeli velcí i malí, zdraví i handicapovaní na horu Prašivá v Beskydech, aby se společně setkali. Pozval nás otec biskup František Václav Lobkowicz. V letošním roce se nás sešlo okolo 2000 dětí zdravých i handicapovaných, jejich rodičů, kněží, katechetů a vyučujících náboženství.

Prázdniny jsme zahájili společným slavením mše svaté a na celém setkání se mohly setkat děti zdravé i handicapované, které se poté společně na jednotlivých stanovištích na hoře Prašivá mohly například naučit znamení kříže ve znakové řeči, vyzkoušet si, jaké to je vypravit se do školy jen pomocí jedné ruky, seznámit se s canisterapií nebo se mohly posadit na vozíček a zkusily se s ním pohybovat. Téma „Svět mýma očima“ vychází z Lukášova evangelia, kdy slepý u Jericha prosí Ježíše: „Pane, ať vidím.“ Svět před jeho uzdravením a po něm byl pořád stejný, ale on jej viděl jinak. Setkáním chceme přiblížit, jak vidí svět a prožívají svůj život děti nejen zdravé, ale také děti něčím odlišné.


Fotogalerie

Ve videoarchívu Tv Noe si můžete přehrát dokument z tohoto setkání.


Program setkání

Areál Kamenité
10.00 Zahájení, rozhovor s otcem biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem a úvodní program
10.30–11.30 Mše svatá
11.30–13.00 Výstup na horu Prašivá

Hora Prašivá
13.00–16.00 Společný program na stanovištích
16.00 Závěrečné požehnání v kapli svatého Antonína na Prašivé a možnost pokračovat v programu


Stanoviště na hoře Prašivá

Jednotlivá stanoviště jsou označena písmeny abecedy, ale zároveň je najdete v běžné latinské abecedě i v Braillovu pís­mu.

A. Pokaždé jinak
B. Radujeme se jinak
C. Píšeme jinak
D. Mluvíme jinak
E. Malujeme jinak
F. Jdeme do školy jinak
G. Posloucháme jinak
H. Chodíme po zemi jinak
I. Pozorujeme jinak
J. Dorozumíváme se jinak
K. Nahoru dolů jinak
L. Kamarádi jinak
M. Jíme jinak
N. Relaxujeme jinak
O. Cvičíme jinak
P. Žijeme jinak
Q. Pejsci jinak
R. Tvoříme jinak
S. Platíme jinak
T. Koně jinak
U. Jezdíme na kole jinak
V. Pohybujeme se jinak
Y. Hrajeme si jinak
Z. Možnost adorace


Přípravný projekt „Svět mýma očima“

Již předem jsme pozvali děti zdravé i handicapované ke spolupráci na projektu „Svět mýma očima“, kdy mohli jakýmikoli uměleckými prostředky vyjádřit, jak vidí svět kolem sebe. Volba způsobů, kterými pracovali, záleželo na nich a na jejich možnostech (kresba, malba, fotografie, objekt či text). Výtvory dětí nebyly posuzovány a děti za ně obdrží upomínku a poděkování za to, že obohatily druhé.
Díla byla prezentována ve čtvrtek 1. července 2010 na setkání dětí v rámci programu na hoře Prašivá.

Děkujeme všem dětem za jejich rozdělení se o to, jak vidí svět oni, a děkujeme také dospělým, kteří jim jakýmkoli způsobem pomohli a podpořili je.