• kamenite092
  • prasiva087
  • prasiva025
  • kamenite086

Udělej si čas – Prašivá 2009

Všichni, kdo si udělali čas (a že nás bylo přes 1500!), se ve středu 1. července 2009 setkali na tradičním diecézním poutním setkání dětí s otcem biskupem na Prašivé. Měli jsme možnost se zastavit a zjistit, jak čas plynul, stále plyne a jak si v porovnání s ním člověk může představovat věčnost. Na hoře Prašivá děti na jednotlivých stanovištích měřily čas, poznávaly, kdo o čas bojuje, nebo jak prožívají čas křesťané během liturgického roku. Udělali jsme si na sebe čas, nebo třeba užasli nad dlouhověkými živočichy.


Loni pastelky, letos ponožky

Když jsme se loni setkali 1. července na Prašivé, měli jsme možnost poznat, že žijeme pod jedním nebem s různými lidmi, a jak nás mohou obohatit lidé žijící v Africe a jak my je – na oplátku jste přinesli s sebou pastelky pro děti v Zambii. Když jste se rozjeli domů, zabalili jsme asi 50 kg vašich pastelek a ty se pak vydaly do různých míst na světě.

Část převzala Charita a věnovala je dětem v rámci projektu Adopce na dálku. Pastelky putovaly také do Kalingalingy v Zambii, kam jezdí na stáže studenti Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity. V místě je postaveno středisko pro děti z chudších vrstev. Děti tam připravují na vstup do školy a rozvíjí u nich schopnosti a dovednosti nutné pro systematické vzdělávání. Děti si tak mohou i díky pastelkám a malování cvičit jemnou motoriku, čehož normálně nejsou schopny. Ze Zambie nám přišlo poděkování a zpráva, že pastelky dobře slouží a vystačí ještě minimálně na rok běhu tohoto projektu. Za zaslané informace a fotografie děkujeme Báře Vocáskové.

Letos jsme na Prašivé sbírali ponožky. Přinášeli jste s sebou ponožky pro lidi, kteří si je budou moci vyzvednout v sociálních šatnících. Děkujeme, nasbíralo se okolo 60 kg ponožek!

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SE PODÍLELI NA PŘÍPRAVĚ SETKÁNÍ, I VŠEM, KTEŘÍ JSTE PŘIŠLI.


Program setkání

Areál Kamenité
10.00 Zahájení, rozhovor s otcem biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem a úvodní program
10.30–11.30 Mše svatá
11.30–13.00 Výstup na horu Prašivá

Hora Prašivá
13.00–16.00 Společný program na stanovištích
16.00 Závěrečné požehnání v kapli svatého Antonína na Prašivé a možnost pokračovat v programu


Stanoviště na hoře Prašivá

Udělej si čas – úvodní stanoviště
1) Je čas bojovat s časem o čas
2) Je čas poslouchat své srdce
3) Je čas stavět a bořit
4) Je čas vydat se na cestu časem
5) Je čas měřený sluncem
6) Je čas se modlit
7) Je čas překročit čas
8) Je čas mlčení
9) Je čas tvořit
10) Je čas, který je slyšet
11) Je čas slavit
12) Je čas být spolu
13) Je čas číst
14) Je čas pozorovat čas
15) Je čas, který trvá hodiny
16) Je čas prozkoumat čas
17) Je čas, který trvá roky
18) Je čas žasnout
19) Je čas zadržet dech
20) Je čas se radovat
21) Je čas bojovat s nebezpečím
22) Je čas vnímat, jak ubíhá čas
23) Je čas na tělo bubnovat
24) Je čas rození i umírání