• kamenite092
  • prasiva087
  • prasiva025
  • kamenite086

Pod jedním nebem jeden svět – Prašivá 2008

V úterý 1. července 2008 se na Prašivé za opravdu tropického afrického počasí uskutečnilo diecézní setkání dětí s otcem biskupem.

Jsme rádi, že jste se spolu s námi a s asi 1 500 dětmi přišli radovat z toho, že na světě žijí různí lidé, kteří mohou obohatit nás a my je. Na hoře Prašivá jsme na jednotlivých stanovištích poznávali život lidí v zemích třetího světa. Měli jsme možnost obléci si jejich tradiční oblečení, poznávat různá koření, naučit se část modlitby Otče náš v domorodém jazyce nebo se seznámit s činností Papežského misijního díla a jiných neziskových organizací. Děti naopak přinesly pastelky pro děti v Zambii, nasbíralo se jich téměř 50 kg.


Fotogalerie


Program setkání

Areál Kamenité
10.00 Zahájení, rozhovor s otcem biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem a úvodní program, o který se postaral host z Afriky, ing. Gaby Zanga
10.30–11.30 Mše svatá
11.30–13.00 Výstup na horu Prašivá

Hora Prašivá
13.00–15.00 Společný program na stanovištích
15.00 Závěrečné požehnání v kapli svatého Antonína na Prašivé


Stanoviště na hoře Prašivá

1. plazi
2. adinkra
3. otče náš
4. papežské misijní dílo dětí
5. práce dětí
6. moudrost
7. oblečení
8. adopce na dálku
9. účesy
10. plody a koření Afriky
11. zbraně
12. u nás doma
13. šperky
14. bohatství a chudoba
15. masky
16. misionáři
17. košíky
18. hodnota chleba
19. voda
20. fair trade
21. hry
22. hudba
23. cesta
24. misie