• kamenite092
  • prasiva087
  • prasiva025
  • kamenite086

Prašivá – diecézní setkání dětí

Diecézní setkání dětí s otcem biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem probíhá každý rok vždy
1. července na Prašivé a v areálu Kamenité.  Po společném zahájení v 10.00 a mši svaté na děti čeká výstup ke kostelíku sv. Antonína na Prašivé, v jehož blízkosti je každý rok připraveno kolem 25 zajímavých stanovišť souvisejících s aktuálním tématem poutě. Obvykle na Prašivou přijíždí na 1500 dětí, rodičů i prarodičů.

Tvoříme mosty – Prašivá 2018
Jak se staví sen papeže Františka – Prašivá 2017

Sestra Země volá ke mně – Péče o společný domov – Prašivá 2016
Z mnoha zrnek jeden chléb – Prašivá 2015
Stůl nejsou jen čtyři nohy, to ví jistě člověk mnohý – Prašivá 2014
Kde jsou dva nebo nebo tři, aneb cestou dvou bratří – Prašivá 2013
Babičko, dědečku, vyprávěj ještě jednou – Prašivá 2012
Babičko, dědečku, vyprávěj – Prašivá 2011
Svět mýma očima – Prašivá 2010
Udělej si čas – Prašivá 2009
Pod jedním nebem jeden svět – Prašivá 2008
Moje ruce pro druhého – Prašivá 2007
10 let na společné cestě – Prašivá 2006
Svět očima svatého Františka z Assisi – Prašivá 2005
Společně v Evropě – Prašivá 2004
Poklady ukryté v modlitbě růžence – Prašivá 2003
Prašivá 2002
Svatá Hedvika – Prašivá 2001
Prašivá 2000
Putujeme dějinami spásy – Prašivá 1999
Prašivá 1998