• pripr052
  • náboženství (2)
  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  • náboženství (4)

Formuláře

Žádost o kanickou misi a rozvrh hodin 2018/19

Tato žádost o kanonickou misi (a rozvrh hodin) vychází z nové směrnice o udělování kanonických misí v ostravsko-opavské diecézi, která platí od 1. 9. 2018. Žádosti zaslané na starších formulářích nebudou akceptovány.


Třídní kniha pro výuku náboženství na faře

Elektronický formulář k doplnění:


Formuláře potřebné pro uzavření DPP

Formuláře potřebné pro uzavření DPP v rámci odměňování vyučujících náboženství laiků: