• pripr052
  • náboženství (2)
  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  • náboženství (4)

Osnovy

http://kpc.doo.cz/wp-content/plugins/eg-attachments/img/flags/document.png
Osnovy k výuce náboženské výchovy (716 kB)
Obsah náboženské výchovy v naší diecézi se řídí Osnovami k výuce náboženské výchovy římskokatolické církve v 1.-9. ročníku základní školy (schválilo MŠMT ČR dne 2. 6.2 2004 s platností od 1. 9. 2004 pod č.j. 20 924/2003–22, církevně schváleno na 49. plenárním zasedání ČBK dne 9. 4. 2003).