Aktuality

Program diecézního setkání dětí s otcem biskupem 1. 7.

Obrázek Prašivá plakátVšechny děti, rodiče, prarodiče a katechety zveme 1. července 2017 na Prašivou! Program začíná od 10.00 hod. v areálu Kamenité ve Vyšních Lhotách (mapa). Parkoviště pro farní autobusy i osobní auta bude zajištěno (Mapa parkování u areálu Kamenité). Ministranti si s sebou vezměte liturgické oblečení a kněží bílé štoly ke slavení mše svaté. Od 12.30 pokračuje program na hoře Prašivá (mapa). Podívejte se do přiložené brožurky, jak pestrý program jsme pro vás na 27 stanovištích připravili! (Brožurku dostane na místě každý účastník setkání.)
POZOR! V případě velmi nepříznivého počasí se bude konat pouze mše svatá v bazilice ve Frýdku. Informace o této případné změně místa konání by byla zveřejněna den před setkáním do 18.00 na tomto webu, webu diecéze www.doo.cz a webu setkání www.prasivadeti.cz.


Pozvánka na diecézní setkání dětí s otcem biskupem 1. 7. na Prašivé


Probíhá příprava na diecézní setkání dětí s otcem biskupem

webV sobotu 1. července se v areálu Kamenité ve Vyšních Lhotách a na hoře Prašivá uskuteční diecézní setkání dětí pod názvem JAK SE STAVÍ SEN PAPEŽE FRANTIŠKA. Více informací o programu naleznete zde. Jsou zvány děti se svými rodiči, prarodiči, vyučujícími náboženství a katechety.

Zapojte se spolu s dětmi v rodině nebo ve farnosti do přípravné aktivity, věnujte hodinu svého času pro pomoc někomu ve svém okolí a sdílejte svůj nápad pomoci na webu setkání www.prasivadeti.cz s ostatními!


Samolepky k nedělní liturgii na nový školní rok

VýstřižekCentrum pro katechezi Olomouc připravilo na nový školní rok sérii samolepek, které si děti vlepují do sešitků, které dostávají na začátku školního roku. V tomto školním roce budou děti provázet dva prvňáčci: Johanka a Jonášek. Prostřednictvím jejich příběhu se děti budou zamýšlet nad jednou myšlenkou z nedělního evangelia. Příběh Johanky a Jonáška je úzce propojen se samolepkami, proto se doporučuje používat praktickou příručku, ve které je příběh vždy popsán. Tato příručka je určena nejenom pro kněze a katechety, ale můžete ji nabídnout také rodičům. Sadu samolepek (22 Kč) i praktickou příručku (20 Kč) je možné si objednat přes 
e-shopu.Texty budou od prázdnin k dispozici také na webu www.katechetiolomouc.cz.


Informace červen 2017

Čevnové informace Katechetického a pedagogického centra1OBSAH: Poděkování vyučujícím náboženství a katechetům / Slavnostní zakončení programu Učitelství náboženství / Ohlédnutí za šk. rokem 2016–17 / Prázdninový režim na našem centru / Postavme na Prašivé sen papeže Františka! / Program diecézního setkání dětí s otcem biskupem
1. 7. 2017 / ZVEME VÁS


Katechetka/katecheta pro děti na manželská setkání na Velehradě

Nabídkou zajímavé a nevšední katechetické služby během letošních prázdnin je výzva Centra pro rodinu a sociální péči Ostrava. Hledají dobrovolníky, kteří by zajistili katecheze s dětmi během tradičního letního kurzu manželských setkání, která proběhnou v termínu 8.–15. 7. v příjemném prostředí moravského Velehradu. Během kurzu mají manželé možnost pracovat na svém vztahu, hlídání dětí jim zajišťuje 50 mladých pečovatelů. Kromě her a sportovního vyžití by organizátoři letos rádi dětem zajistili také zajímavé katecheze. Katecheze nemusejí probíhat po celou dobu kurzu, záleží na domluvě. Všechny bližší informace poskytne na telefonním čísle 724 176 754 Bára Wormová (příp. na e-mailové adrese wormovi@email.cz). Zájemnci ať se ozvou nejlépe do 15. května.


Ludmila Muchová: Cíle a cesty k hlubšímu lidství – Didaktika náboženství v České republice pro 21. století

Obrázek1V nakladatelství Petrinum vyšla nová kniha doc. Muchové, shrnující teorii a praxi náboženského vzdělávání v ČR a pojmenovávající její šance a výhledy
v kontextu současné společnosti i církve. Kniha se dělí na část obecně didaktickou a na část, která se věnuje odborné didaktice náboženství.  K dostání je v e-shopu Petrinum za 256 Kč, k nahlédnutí u nás na centru.

 


Závěrečná zpráva analýzy katechetické činnosti v Diecézi ostravsko-opavské

Závěrečná zpráva1Od ledna 2016 probíhala v naší diecézi analýza katechetické činnosti. Smyslem celého projektu, do kterého byli zapojeni kněží na kněžských konferencích a laici na setkáních katechetů v děkanátech, bylo zmapování současné situace katechetické činnosti a stanovení priorit pro katechetickou činnost v následujících letech. V dokumentu závěrečné zprávy se můžete seznámit
s výsledky v diecézi i v děkanátu a také s plánem podpory KPC.


Seznam knih k zapůjčení na KPC

Knihovnička Katechetického a pedagogického centra je k dispozici také vám. Můžete si přijít zapůjčit vybranou knihu z oblasti teologie, religionistiky, biblistiky, liturgiky, duchovního života nebo třeba pedagogiky a didaktiky. Více informací v sekci Seznam knih k zapůjčení.


Metodika Zve Bůh na slavnost všechny lidi? k prodeji na CD nebo prostřednictvím webu za 60 Kč

Obrázek1Nový metodický materiál pro skupiny dětí ve 3.–5. ročníku ve výuce náboženství se skládá z metodiky a pracovních listů. Výuka podle tohoto materiálu může tvořit východisko k další přípravě k přijetí svátosti smíření a eucharistie ve společenství farnosti. Je zpracováno 33 setkání ve třech modulech: Cesta ke svobodě – Desatero, Pozvání na slavnost – svátost smíření a Jako chléb a víno – svátost eucharistie. Připravily
B. Holoubková, L. Muchová a J. Plačková, kreslila D. Koflerová.

Materiál stojí 60 Kč. Je možné jej zakoupit na našem centru jako CD nebo z pohodlí domova prostřednictvím webu www.metodickeinspirace.cz – v bezplatné zóně si můžete prohlédnout ukázky z materiálu.