Přehled naší činnosti 2014/2015

Zveme Vás k ohlédnutí za naší činností. Ve třech oblastech, kterým se věnujeme (výuka náboženství, katecheze a pastorace a vstupy do výuky ZŠ), jsme nabídli jak vzdělávání a metodické doprovázení, tak organizační koordinaci.

DSCN1454VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE
V letošním školním roce se uskutečnilo 13 seminářů a jedna vícedenní duchovní obnova. Největší zájem byl o vzdělávací seminář Dvojí život Mistra Jana Husa (u příležitosti výročí 600 let smrti Jana Husa, 51 účastníků, přednášel prof. Martin Weis).

Obrázek3VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ
V tomto školním roce navštěvovalo v naší diecézi výuku náboženství
7 746 žáků prvních až devátých ročníků ZŠ (bez církevních škol),
z tohoto počtu na farách 1923 žáků a 5823 žáků ve školním prostředí. Celkem 797 vyučovacích hodin vyučovalo 260 vyučujících, z toho
135 kněží a jáhnů.

Obrázek2VSTUPY DO VÝUKY
Základním školám naší diecéze jsme nabídli vstupy do výuky
s křesťanskými tématy
. K této oblasti se konalo osm seminářů. Poté
45 proškolených lektorů programy realizovalo na 73 základních školách, kde se jich zúčastnilo 12 802 dětí.

Obrázek1TŘÍLETÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČITELSTVÍ NÁBOŽENSTVÍ
V říjnu 2014 byla zahájena výuka tříletého vzdělávacího programu Učitelství náboženství. Akreditovaný kurz je realizován ve spolupráci s Teologickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
a slouží ke zvýšení kvalifikace učitelů. Aktuálně studuje 34 studentů. 

Obrázek4DIECÉZNÍ SETKÁNÍ KNĚŽÍ, KATECHETŮ A VYUČUJÍCÍCH NÁBOŽENSTVÍ
Uskutečnilo se 4. října 2014. Součástí programu byla přednáška prof. Vladimíra Smékala s názvem Úloha spirituality v rozvoji osobnosti dětí a mládeže. Setkání se zúčastnilo 60 kněží, katechetů a katechetek.
12 z nich bylo oceněno za dlouhodobou a tvůrčí práci.

prasiva08DIECÉZNÍ SETKÁNÍ DĚTÍ S OTCEM BISKUPEM
Každoročně připravujeme diecézní setkání dětí s otcem biskupem
na Prašivé
. Setkání s názvem Z mnoha zrnek jeden chléb podpořilo téma Eucharistie a solidarity. 1. 7. dorazilo na Prašivou 1 700 dětí, rodičů a prarodičů. V rámci doprovodného předprogramu zaměřeného
na pomoc potřebným jsme navázali spolupráci s hnutím Sant‘ Egidio.

Naše činnost je úzce spojena s činností občanského sdružení Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, o. s., které spolupořádá některé akce. Více na kvc.archa.info.