Přehled naší činnosti 2013/2014

Zveme vás k ohlédnutí za naší činností. Ve třech oblastech, kterým se věnujeme (výuka náboženství, katecheze a pastorace a vstupy do výuky na ZŠ), jsme nabídli jak vzdělávání a metodické doprovázení, tak organizační koordinaci.
Letos se uskutečnilo 19 seminářů, které zahrnovaly jednodenní i vícedenní programy, přednášky, metodické dny a duchovní obnovy. Největší zájem byl o Duchovní obnovu s Českým katolickým biblickým dílem (25 účastníků) a o seminář Kázeňské problémy v hodinách náboženství a jejich řešení (20 účastníků).

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ
V tomto školním roce navštěvovalo v naší diecézi výuku náboženství 7 474 žáků prvních až devátých ročníků ZŠ, z tohoto počtu na farách 1 899 žáků a 5 575 žáků ve školním prostředí. Celkem 773 vyučovacích hodin vyučovalo 261 vyučujících, z toho 129 kněží a jáhnů.

KATECHEZE A PASTORACE
Farnostem jsme nabídli pomoc s přípravou a realizací příprav ke svátostem, katechezí, či duchovních obnov a uskutečnili 9 seminářů směřujících ke katechezi a pastoraci.

DIECÉZNÍ SETKÁNÍ DĚTÍ S OTCEM BISKUPEM
Každoročně připravujeme diecézní setkání dětí s otcem biskupem na Prašivé. Nad tématem „Stůl nejsou jen čtyři nohy, to ví jistě člověk mnohý“ se ve Frýdku setkalo 900 dětí, rodičů a prarodičů. Přestože se jednalo o „mokrou variantu“ a akce se nekonala na Prašivé, potěšilo nás, že podle mnoha ohlasů odjížděly děti spokojené a obohacené.

VSTUPY DO VÝUKY
Základním školám naší diecéze jsme nabídli vstupy do výuky s křesťanskými tématy. K této oblasti se konalo devět seminářů. Poté 60 proškolených lektorů programy realizovalo na 81 základních školách, kde se jich zúčastnilo téměř 15 tisíc dětí.

DÁLE SE PODÍLÍME A PODPORUJEME
Naše činnost je úzce spojena s činností občanského sdružení Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, o. s., které spolupořádá mnohé akce.
Podíleli jsme se na seminářích Společnosti celistvé na smysl zaměřené pedagogiky Franze Ketta a rozvíjíme pedagogický směr Filosofie a teologie pro život.