Přehled naší činnosti 2012/2013

Zveme vás k ohlédnutí za naší činností. Ve třech oblastech, kterým se věnujeme (výuka náboženství, katecheze a pastorace a vstupy do výuky na ZŠ), jsme nabídli jak vzdělávání a metodické doprovázení, tak organizační koordinaci.
Letos se uskutečnilo 23 seminářů, které zahrnovaly jednodenní i vícedenní programy, přednášky, metodické dny a duchovní obnovy. Největší zájem byl o seminář Kostel v naší obci věnovaný projektovému seznámení žáků s místním kostelem (35 účastníků) a o přednášku P. Marka Orko Váchy o evoluční teorii (35 účastníků).

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ
V tomto školním roce navštěvovalo v naší diecézi výuku náboženství 7 685 žáků prvních až devátých ročníků ZŠ, z tohoto počtu na farách 2 018 žáků a 5 667 žáků ve školním prostředí. Celkem 790 vyučovacích hodin vyučovalo 285 vyučujících, z toho 137 kněží a jáhnů.

KATECHEZE A PASTORACE
Farnostem jsme nabídli pomoc s přípravou a realizací příprav ke svátostem, katechezí, či duchovních obnov a uskutečnili 9 seminářů směřujících ke katechezi a pastoraci.

DIECÉZNÍ SETKÁNÍ DĚTÍ S OTCEM BISKUPEM NA PRAŠIVÉ
Každoročně připravujeme diecézní setkání dětí s otcem biskupem na Prašivé. V loňském roce se sjelo na 1 500 dětí a dospělých nad tématem „Babičko, dědečku, vyprávěj ještě jednou“. Potěšilo nás, že podle mnoha ohlasů odjížděly děti i jejich prarodiče spokojení.

VSTUPY DO VÝUKY
Základním školám naší diecéze jsme nabídli vstupy do výuky s křesťanskými tématy. K této oblasti se konalo deset seminářů. Poté 47 proškolených lektorů programy realizovalo na 77 základních školách, kde se jich zúčastnilo téměř 14 tisíc dětí.

DÁLE SE PODÍLÍME A PODPORUJEME
Naše činnost je úzce spojena s činností občanského sdružení Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, o. s., které spolupořádá mnohé akce.
Podíleli jsme se na seminářích Společnosti celistvé na smysl zaměřené pedagogiky Franze Ketta a rozvíjíme pedagogický směr Filosofie pro život.
Podporujeme iniciativu Člověk-škola-hodnoty a vydávání časopisu Duha.