Přehled naší činnosti 2011/2012

Nabízíme vám zde přehled naší činnosti, kterou rozvíjíme ve třech oblastech: výuka náboženství, katecheze a pastorace a vstupy do výuky na ZŠ. Věnujeme se jak vzdělávání a metodickému doprovázení vyučujících náboženství, katechetů a kněží, tak organizační koordinaci.
Ve školním roce 2011/2012 jsme pro vás připravili 46 akcí, které zahrnovaly jednodenní i vícedenní semináře, přednášky, metodické dny a duchovní obnovy. Největší zájem o přednášku P. Marka Orko Váchy o evoluční teorii (49 účastníků).

VÝCHOVA KE KŘESŤANSTVÍ NA ZŠ – STUDIUM K ROZŠÍŘENÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE
V sobotu 2. června 2012 byl ukončen tříletý vzdělávací program „Výchova ke křesťanství na ZŠ – studium k rozšíření odborné kvalifikace“.

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ
V tomto školním roce navštěvovalo v naší diecézi výuku náboženství 8 990 žáků a učilo je 251 vyučujících, z toho 131 kněží a jáhnů. Připravili jsme pro ně šest metodických seminářů věnovaných výuce náboženství.
Praxi výuky náboženství absolvovalo celkem pět studentů teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

KATECHEZE A PASTORACE
Nabídli jsme vám a zrealizovali 2 vícedenní duchovní obnovy a semináře.
V naší nabídce je také podpora a konkrétní realize příprav k biřmování a individuální realizace dalších katechetických programů ve farnostech.

DIECÉZNÍ SETKÁNÍ DĚTÍ S OTCEM BISKUPEM NA PRAŠIVÉ
Každoročně připravujeme diecézní setkání dětí s otcem biskupem na Prašivé. Loňský 1. červenec propršelo a pro zájem účastníků jsme se znovu sešli nad tématem „Babičko, dědečku, vyprávěj ještě jednou“ (věnovanému mezigenerační spolupráci), tentokrát v pondělí 2. července 2012. Zúčastnilo se ho na 1 500 dětí i dospělých.

VSTUPY DO VÝUKY
Základním školám naší diecéze jsme nabídli vstupy do výuky s křesťanskými tématy. Nově jsme zpracovali projekt „Poznáváme kostel“ o možnosti projektového seznámení žáků s místním kostelem v rámci připravovaného průřezového tématu „Výchova ke kulturně historickému dědictví“. K těmto vstupům do výuky se konalo třináct seminářů. Poté 55 proškolených lektorů programy realizovalo na 83 základních školách, kde se jich zúčastnilo více než 15 tisíc dětí.

DÁLE SE PODÍLÍME A PODPORUJEME
Podíleli jsme se na seminářích Společnosti celistvé na smysl zaměřené pedagogiky Franze Ketta a na vydání metodické publikace k době adventní a vánoční „Naplnil se čas“.
Dále rozvíjíme pedagogický směr „Filosofie pro život“ a podporujeme iniciativu Člověk-škola-hodnoty.