Přehled naší činnosti 2010/2011

Činnost jsme rozvíjeli ve třech oblastech: výuka náboženství, katecheze a pastorace a vstupy do výuky. Věnujeme se vzdělávání a metodickému doprovázení vyučujících náboženství, katechetů a kněží. Uskutečnilo se 41 jednodenních i vícedenních seminářů, přednášek, metodických dnů a duchovní obnovy. Konaly se v Ostravě v budově biskupství, ale také v Exercičním domě v Českém Těšíně a v klášteře ve Štěkni u Strakonic, nebo přímo ve farnostech.

VÝCHOVA KE KŘESŤANSTVÍ NA ZŠ – STUDIUM K ROZŠÍŘENÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE
Ve druhém roce studia se 48 studentů vzdělávacího programu Výchova ke křesťanství na ZŠ – studium k rozšíření odborné kvalifikace zabývalo liturgikou, církevními dějinami, vývojovou psychologií a sociologií. Tyto přednášky i metodické dny byly přístupné také všem ostatním zájemcům.

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ
Ve školním roce 2010/2011 v naší diecézi vyučuje 8 846 žáků v náboženství 234 vyučujících, z toho 124 kněží a jáhnů. Připravili jsme pro ně sedm metodických seminářů věnovaných systému výuky náboženství. Praxi výuky náboženství absolvovalo celkem 9 studentů teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

KATECHEZE A PASTORACE
Celkem 26 zájemců z naší republiky, Polska a Slovenska projevilo zájem o vícedenní seminář k publikaci Kříž života, který obsahuje podněty ke katechezím k době postní a velikonoční. V březnu jsme absolventům semináře Filosofie pro život nabídli navazující třídenní seminář. Pro katechety a kněze se uskutečnily v Exercičním domě v Českém Těšíně také dvě duchovní obnovy.

DIECÉZNÍ SETKÁNÍ DĚTÍ S OTCEM BISKUPEM NA PRAŠIVÉ
Každoročně 1. července připravujeme diecézní setkání dětí s otcem biskupem na Prašivé. V roce 2011 setkání nepřálo počasí, proto se téma „Babičko, dědečku, vyprávěj“ uskutečnilo jen v omezené míře. Jeho cílem bylo podpořit mezigenerační spolupráci.

VSTUPY DO VÝUKY
Základním školám naší diecéze jsme nabídli vstupy do výuky s křesťanskými tématy. Nově jsme připravili programy Poselství křesťanských Vánoc III a Velikonoc III a Bible – kniha života. K těmto vstupům do výuky se konalo deset seminářů, některé pro velký zájem dokonce ve více termínech. Největší zájem byl o seminář k programům Poselství křesťanských Velikonoc III (36 zájemců). Poté 42 proškolených lektorů programy realizovalo na 58 základních školách, kde se jich zúčastnilo zhruba 8 700 dětí.

DÁLE SE PODÍLÍME A PODPORUJEME
Podílíme se na seminářích Společnosti celistvé na smysl zaměřené pedagogiky Franze Ketta, o. s. a na vydání zpěvníku „Já jsem tady a zpívám“ a obrázkové legendy o svatém Martinovi. Podporujeme iniciativu Škola.člověk.hod­noty a účastnili jsme se pořádání druhého mezinárodního pracovního setkání Kultura uznání – Hodnoty v kultuře školy, které se konalo v dubnu na PF MU v Brně.