Přehled naší činnosti 2009/2010

Rádi bychom se ohlédli za uplynulým školním rokem a nabídli vám alespoň stručné shrnutí naší roční činnosti, kterou jsme rozvíjeli v oblasti výuky náboženství, katecheze a pastorace a vstupů do škol. V těchto oblastech jsme se věnovali jak vzdělávání či metodickému doprovázení vyučujících, katechetů a kněží, tak také skupinám či jednotlivcům.
V rámci dalšího vzdělávání vyučujících náboženství, katechetů a kněží jsme pro vás v tomto školním roce připravili 31 jednodenních i vícedenních seminářů, přednášek, metodických dnů a také duchovní obnovy, které se konaly v Ostravě na biskupství, ale také v Exercičním domě v Českém Těšíně či v klášteře SJ ve Štěkni u Písku.

VÝCHOVA KE KŘESŤANSTVÍ NA ZŠ – STUDIUM K ROZŠÍŘENÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE
Z toho se uskutečnilo deset přednášek a tři didaktické aplikace v rámci vzdělávacího programu Výchova ke křesťanství na ZŠ – studium k rozšíření odborné kvalifikace, který pořádáme ve spolupráci s Teologickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro vyučující náboženství či zájemce působící v pastoraci. První rok tříletého studia končí 48 studentů, kteří absolvovali studium fundamentální a dogmatické teologie, biblistiky, morální teologie.

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ

V tomto školním roce vyučuje v naší diecézi 8 620 žáků 261 vyučujících, z toho 137 kněží a jáhnů, pro které jsme připravili šest metodických seminářů věnovaných systému výuky náboženství.
Na podzim jsme vydali nový materiál „Utvářet život – metodika a pracovní listy k výuce náboženské výchovy pro 8. třídu ZŠ“, ke kterému jsme rovněž uspořádali metodický den.

KATECHEZE A PASTORACE
V únoru byl ukončen třídílný seminář Filosofie pro život, který absolvovalo 24 účastníků z řad vyučujících, katechetů i kněží.
Realizovali jsme také individuální programy pro farnosti.

DIECÉZNÍ SETKÁNÍ DĚTÍ S OTCEM BISKUPEM NA PRAŠIVÉ
1. července se uskutečnilo diecézní setkání dětí s otcem biskupem na Prašivé, kterého se zúčastnilo na 1500 dětí i dospělých.

VSTUPY DO VÝUKY
Ke vstupům do výuky s křesťanskými tématy se konalo celkem sedm seminářů, letos jsme nově připravili programy Poselství křesťanských Vánoc II, Poselství křesťanských Velikonoc II a Člověk a křesťanství. Největší zájem jste projevili o nové programy Poselství křesťanských Vánoc II, zúčastnilo se jej 44 zájemců. Prostřednictvím absolventů seminářů bylo realizováno 411 programů na 61 základních školách, kterých se zúčastnilo přibližně 7 700 žáků.

DÁLE SE PODÍLÍME A PODPORUJEME
Naše středisko se aktivně podílí na kurzech a seminářích „Společnosti celistvé na smysl zaměřené pedagogiky Franze Ketta, o. s.“ V tomto školním roce byl zahájen nový pětitýdenní kurz seznámení se s touto pedagogikou a jejími cíli a principy a proběhla řada dalších seminářů včetně několikadenní duchovní obnovy na téma loučení a smrt.
V květnu navštívil Českou republiku Franz Kett a tohoto setkání, které jsme spolupořádali, se zúčastnilo asi 110 lidí.
Naše centrum také podporuje a aktivně se podílí na cílech nově vzniklé iniciativy „Škola.člověk­.hodnoty“, která v naší republice usiluje o vytvoření prostoru pro dialog o náboženské dimenzi ve školách.