Aktuality

Nabídka supervize pro katechety

13393943_950916071672352_4441143942917682701_nSupervize je prostor podpory, reflexe a doprovázení.
Je vhodná pro všechny, kteří se věnují práci s lidmi.
Od tohoto školního roku mají katecheté jedinečnou možnost využít nabídku supervize, kterou připravilo Trendum, o.p.s. ve spolupráci s KPC. Zavádění supervize v rámci katechetické činnosti na území ostravsko-opavské diecéze je v pilotní fázi pro účastníky zdarma. Více na přiloženém informačním letáku. Pro první kontakt či přihlášení se obracejte na Mgr. Šárku Koflerovou, skoflerova@doo.cz. Jednou z nabízených forem supervize je otevřená skupina pro katechety, první setkání se uskuteční ve čtvrtek 30. 11. 2017, 17.00–19.00 na biskupství v Ostravě.


Jdi za svou hvězdou – adventní kalendář Duhy

titulkaDUHA5_2018S adventním kalendářem časopisu Duha si každý den adventu můžete přečíst část příběhu a vystřihnout obrázek hvězdy. Hvězdy postupně navlékáte na stužku nebo na provázek. V příběhu, ve kterém se za podivuhodnou hvězdou vydávají Anička z jednoho konce světa a Amaniel z druhého konce světa, se objeví řada zvířátek, která se k nim postupně přidávají. Důvody k rozhodnutí putovat za hvězdou jsou u každého zvířátka jiné – podobně, jako jsme různí i my lidé a naše životní cesty… 
Předplatitelům přijde adventní kalendář jako Duha č. 5, nepředplatitelé mohou objednat v e-shopu Petrinum za 68 Kč (u více kusů je množstevní sleva).


Adventní kalendář olomoucké arcidiecéze

VýstřižekMalý adventní kalendář s magnetkou, který každoročně připravuje Centrum pro katechezi Olomouc, je možné zakoupit přes e-shop. Trhací kalendář obsahuje na každý den adventu biblický citát a krátké zamyšlení, nakonec zůstane magnetka s barevným obrázkem Svaté rodiny. 


Projekt KřesťanskéVánoce.cz

VizualZveme farnosti k zapojení se do projektu Křesťanské Vánoce, jehož smyslem je přiblížit duchovní poselství křesťanských Vánoc nejširší veřejnosti. Farnosti mohou prezentovat své adventní a vánoční programy na stránkách www.KrestanskeVanoce.cz. Pro přihlášení farnosti stačí vyplnit elektronickou při­hlášku pod odkazem Informace a přihlášení. Po registraci (garantem je příslušný duchovní správce, který může pověřit k administraci stránek někoho z farnosti) získáte přístup k materiálům ke stažení; pomocí připravené šablony si můžete vyrobit plakáty pro propagaci vašich vánočních programů v obci. Pro letošní rok byly také nově připraveny šablony plakátů na advent. V případě dotazů se můžete obrátit na Mgr. Lucii Wzatkovou, e-mail lwzatkova@doo.cz, mob. 608 717 954.


Pozvánka na duchovní obnovu

DO11mpozvankaKolegové ze Společnosti pedagogiky Franze Ketta zvou na duchovní obnovu
v Českém Těšíně s názvem „Máme tu jen pět chlebů a dvě ryby“. Více na přiloženém letáku. Přihlašovat se můžete na stránkách Společnosti Franze Ketta.  


Listopadové informace z KPC

Listopad1OBSAH: Google skupina Katecheze KPC k aktuálnímu tématu, Adventní inspirace, Poselství křesťanských Vánoc – vstupy do výuky ZŠ, Otevřená supervizní skupina pro katechety, Zveme vás + Nabídka odjinud


Metodika pro přípravu ke svátosti biřmování

Výstřižek 1Začínáte v těchto dnech ve farnostech přípravu na biřmování a hledáte zdroje a materiály, jak přípravu vést?

Na našich stránkách je ke stažení metodika Na cestě k lidské a křesťanské dospělosti doc. Ludmily Muchové.

Více v sekci Materiály ke stažení, Podle témat, Svátost biřmování.


Zapojte své žáky do soutěže Bible a my!

image001Soutěž je vědomostní a je určena pro žáky ZŠ (od 4. třídy) a víceletých gymnázií a pro studenty středních škol. Soutěží se v několika kategoriích podle věku. Základní kolo si organizuje každá škola sama, v časově stanoveném rozmezí od 1. 9. do 10. 11. 2017. Od organizátorů škola získá zadání otázek včetně správných odpovědí pro vyhodnocení. Vítězové postupují do kola okresního. Více informací, včetně popisu soutěžních kategorií a pro ně zadaných studijních témat, najdete na www.bibleamy.cz.


Metodika pro 8. tř. ke stažení na webu

Obrázek 1Metodický materiál UTVÁŘET ŽIVOT pro výuku náboženství v 8. třídě základní školy, který je v současné době v tištěné podobě vyprodaný, jsme přidali na web www.metodickeinspirace.cz, aby si jej ti, kdo budou učit
v 8. nebo 9. třídě, mohli stáhnout a měli jej k dispozici. 

Metodika je rozdělena na 7 tematických celků, ke každému celku jsou přiřazeny pracovní listy a barevné obrazové přílohy.


Nabídka vzdělávání na školní rok 2017/18

letacek_dalsi_vzdelavani_2017_a31Přinášíme Vám nabídku vzdělávacích akcí z oblasti výuky náboženství, katecheze a pastorace pro nový školní rok. Některé z nich jsou akreditovány 
v systému Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků u MŠMT ČR.
Součástí nabídky jsou také semináře pro lektory vstupů do výuky s křesťanskými tématy, zde jsou všechny semináře akreditovány v DVPP.

Budeme rádi, pokud si z naší nabídky vyberete.


Ludmila Muchová: Cíle a cesty k hlubšímu lidství – Didaktika náboženství v České republice pro 21. století

Obrázek1V nakladatelství Petrinum vyšla nová kniha doc. Muchové, shrnující teorii a praxi náboženského vzdělávání v ČR a pojmenovávající její šance a výhledy
v kontextu současné společnosti i církve. Kniha se dělí na část obecně didaktickou a na část, která se věnuje odborné didaktice náboženství.  K dostání je v e-shopu Petrinum za 256 Kč, k nahlédnutí u nás na centru.

 


Závěrečná zpráva analýzy katechetické činnosti v Diecézi ostravsko-opavské

Závěrečná zpráva1Od ledna 2016 probíhala v naší diecézi analýza katechetické činnosti. Smyslem celého projektu, do kterého byli zapojeni kněží na kněžských konferencích a laici na setkáních katechetů v děkanátech, bylo zmapování současné situace katechetické činnosti a stanovení priorit pro katechetickou činnost v následujících letech. V dokumentu závěrečné zprávy se můžete seznámit
s výsledky v diecézi i v děkanátu a také s plánem podpory KPC.


Seznam knih k zapůjčení na KPC

Knihovnička Katechetického a pedagogického centra je k dispozici také vám. Můžete si přijít zapůjčit vybranou knihu z oblasti teologie, religionistiky, biblistiky, liturgiky, duchovního života nebo třeba pedagogiky a didaktiky. Více informací v sekci Seznam knih k zapůjčení.


Metodika Zve Bůh na slavnost všechny lidi? k prodeji na CD nebo prostřednictvím webu za 60 Kč

Obrázek1Nový metodický materiál pro skupiny dětí ve 3.–5. ročníku ve výuce náboženství se skládá z metodiky a pracovních listů. Výuka podle tohoto materiálu může tvořit východisko k další přípravě k přijetí svátosti smíření a eucharistie ve společenství farnosti. Je zpracováno 33 setkání ve třech modulech: Cesta ke svobodě – Desatero, Pozvání na slavnost – svátost smíření a Jako chléb a víno – svátost eucharistie. Připravily
B. Holoubková, L. Muchová a J. Plačková, kreslila D. Koflerová.

Materiál stojí 60 Kč. Je možné jej zakoupit na našem centru jako CD nebo z pohodlí domova prostřednictvím webu www.metodickeinspirace.cz – v bezplatné zóně si můžete prohlédnout ukázky z materiálu.