Mentoring a supervize

Mentoring

Co je to mentoring?

Mentoring je forma osobního doprovázení katechety v oblasti jeho profesního rozvoje.

Proč mentoring pro učitele náboženství?

  • Záleží nám na tom, aby žádný učitel náboženství a katecheta nezůstal ve své
    službě osamocený.
  • Nabízíme bezpečný prostor hovořit o své katechetické službě a hledat cesty k jejímu zkvalitnění.
  • Chceme s vámi objevovat nové možnosti katechetické služby.

Pilotní projekt mentoringu

Ve školním roce 2018/19 v rámci pilotního projektu nabízíme zdarma mentorskou podporu především začínajícím učitelům náboženství a katechetům.  Nabídku  však může využít každý kněz, učitel náboženství nebo katecheta, který potřebuje oživení, novou inspiraci a naději.

Jak probíhá mentorský rozhovor?

Každý mentorský rozhovor probíhá podle předem daných pravidel. Obsah rozhovoru zůstává mezi mentorem a mentorovaným. Jeden rozhovor trvá přibližně hodinu
a po domluvě se může realizovat několik na sebe navazujících rozhovorů. 

Kontakty na mentory

Zájemci si sami volí mentora a kontaktují jej na uvedené e-mailové adrese. Místo a čas mentorských rozhovorů si domlouvají mezi sebou. U každého mentora je uvedeno místo současného bydliště.​

Mentoři přijímají mentorované do naplnění své kapacity. Pod jménem mentora zveřejňujeme aktuální informace o jeho kapacitě; ta se v průběhu školního roku mění.

Obrázek13 Petr Market Jirka

 Mgr. Šárka Koflerová
Frýdek-Místek
skoflerova@doo.cz


P. ThLic. Petr Smolek

Rychvald
Kapacita je momentálně naplněna.

Mgr. Markéta Korpasová
Ostrava
Kapacita je momentálně naplněna.

P. Mgr. Ing. Jiří Schreiber
Moravský Beroun
farnost.moravskyberoun@
gmail.com

Danka Basia Olga Gabe
 
Mgr. Danuta Suszková
Ropice
Kapacita je momentálně naplněna.

Mgr. Barbara Tomanková
Karviná
Kapacita je momentálně naplněna.
 
Mgr. Olga Stuchlá
Chuchelná
olgastu@seznam.cz

Mgr. Ing. Gabriela Solařová
Hlučín
gabrielangelo@seznam.cz

Mentoři absolvovali vzdělávání v oblasti mentoringu ve šk. roce 2017/18 a ve vzdělávání budou dále pokračovat.


Supervize 

Co je supervize?

Každý člověk, který pracuje s lidmi, potřebuje ke své práci podporu, bezpečí, pevnou půdu pod nohama a hlubší vědomí toho, co dělá. Supervize nabízí bezpečný prostor pro reflexi a řešení aktuálních i dlouhodobých případových i týmových problémů.

Jak probíhá supervize?

Supervize probíhá v rámci individuálního nebo skupinového setkání se supervizorem. Rozlišujeme supervizi případovou a týmovou. Případová supervize se zaměřuje na řešení náročných situací, které vznikají při práci s klienty (žáky, jinými lidmi). Týmová supervize se věnuje rozvoji týmu, konfliktním situacím či dlouhodobým problémům při vzájemné spolupráci. Běžný čas jednoho supervizního setkání je 1–4 hodiny.

K čemu je supervize?

Čím více je učitel náboženství nebo katecheta v pohodě a ví, co chce, tím víc budou v pohodě i ti, kterým se věnuje. Cílem supervize je, aby účastníci odcházeli ze setkání uvolnění, s pocitem větší lehkosti a radosti z práce, s novými pohledy a s jasnou představou, jak budou řešit daný problém, anebo jaký první krok směrem k řešení tohoto problému podniknou. Dobrá supervize umožní, že se katecheté opět těší na svou práci, na své žáky i na další supervizi.

Kolik obvykle stojí supervize?

Vzhledem k vysoké náročnosti na výběr, přípravu a vzdělání supervizorů je cena supervize podobná jako cena za psychoterapii. Cena za hodinu se pohybuje u individuální supervize od 600,- Kč, u supervize týmů a skupin od 900,- Kč.

V rámci projektu zavádění supervize do katechetické činnosti na území ostravsko-opavské diecéze
a podpory RENOVABIS bude supervize i ve školním roce 2018/19 pro katechety a kněze zdarma.

Zavádění supervize do oblasti katechetické činnosti v diecézi

Cílem je pokračovat v procesu zavádění supervize v rámci katechetické činnosti na území ostravsko-opavské diecéze a nabízet supervizi jako nástroj podpory, reflexe a doprovázení katechetů.

Realizátor: Trendum, o.p.s. ve spolupráci s Katechetickým a pedagogickým centrem

  • Garant a supervizor pilotního projektu: Mgr. Marek Jargus, certifikovaný supervizor Českého institutu pro supervizi s dlouholetou supervizní a terapeutickou praxí
  • Koordinátorka za KPC: Mgr. Šárka Koflerová

Pro první kontakt či přihlášení se obracejte na e-mail kpc@doo.cz, nebo tel. 597 822 235, příp. mobil 731 136 051. Dohodnete se na dalším postupu.

Nabídky supervize pro všechny vyučující náboženství, kněze i laiky:

OTEVŘENÁ SUPERVIZNÍ SKUPINA PRO KATECHETY

Otevřené supervizní skupiny se budou scházet v Ostravě, Opavě, Frýdku, Českém Těšíně, Novém Jičíně a v Jeseníku. Kapacita supervizní skupiny činí cca 5–10 osob. Na daných místech se dohodne pokračování dle zájmu zúčastněných.

INDIVIDUÁLNÍ NABÍDKA SUPERVIZE

Možnost pro katechety, pro které není přijatelná/bezpečná výše uvedená možnost, anebo kteří přicházejí s konkrétním problémem. Individuální supervize bude realizována v prostorách Trendum o.p. s. na faře v Ostravě-Radvanicích.