• materiály ke stažení (1)
  • materiály ke stažení (2)
  • materiály ke stažení (3)
  • materiály ke stažení (4)

Materiály ke stažení – svátost biřmování

Přihlášky a dopisy k biřmování


Osnova dvanácti témat setkání kandidátů k biřmování

Příprava na biřmování ve dvanácti tematických setkáních. Metodicky zpracované je Úvodní setkání kandidátů, téma Církev, která se angažuje a Závěrečné setkání kandidátů zaměřené na průběh a význam obřadu.


Průběh obřadu pro biřmovance

Průběh obřadu biřmování (slova biskupa, odpovědi biřmovanců) na přeložené kartičce velikosti A6.
Soubor je nachystán tak, abyste si mohli vytisknout na jednu A4 dvě kartičky (při oboustranném tisku).


Metodika pro přípravu ke svátosti biřmování


Kniha YOUCAT, Příprava na biřmování

9788071956808Karmelitánské nakladatelství vydalo knihu YOUCAT, Příprava na biřmování (2013).
Komu je tato kniha určena? Co v ní najdeme a co v ní naopak chybí? Jak s ní můžeme pracovat? Pokud hledáte odpovědi na podobné otázky, přečtěte si recenci P. ThLic. Petra Smolka.


Sedm darů Ducha svatého – inspirace k adoracím


Svatodušní vigilie spojená s obnovou biřmování


Obnova závazků svátosti biřmování


Další materiály dostupné na internetu

Na webu www.pastorace.cz naleznete:

Časopis Cesty katecheze:


Odkazy


Na našem centru nabízíme:

– pomoc při plánování přípravy (výběr témat, formy a jejich metody zpracování),
– pomoc při realizaci přípravy (můžeme se podílet na realizaci celé přípravy nebo jejích částí),
– vámi požadované téma připravíme a zrealizujeme ve společenství připravujících se.

V případě zájmu se obraťte na Mgr. Jarmilu Plačkovou, jplackova@doo.cz, 731 625 612.