Aktuality

Metodika pro přípravu ke svátosti biřmování

Výstřižek 1Začínáte v těchto dnech ve farnostech přípravu na biřmování a hledáte zdroje a materiály, jak přípravu vést?

Na našich stránkách je ke stažení metodika Na cestě k lidské a křesťanské dospělosti doc. Ludmily Muchové.

Více v sekci Materiály ke stažení, Podle témat, Svátost biřmování.


Bible – kniha života

P1040527Seminář věnovaný vstupům do výuky ZŠ se uskuteční 
v pátek 3. listopadu od 9.00 do 13.00 v Don Boscu a v úterý 7. listopadu od 14.00 do 18.00 na biskupství. Seznámení se souvislostmi Bible a evropských kulturních kořenů je připraveno ve třech metodických programech pro tři věkové kategorie žáků.

Vede Mgr. Šárka Koflerová. Seminář je akreditován v systému DVPP u MŠMT ČR, účastníci z řad pedagogů obdrží osvědčení. Je zapotřebí se předem přihlásit na kpc@doo.cz.


Říjnové informace z KPC

Říjnové informace z KPC1OBSAH: Inspirace k tématu výročí 500 let od vystoupení Martina Luthera, Setkání s katechety v děkanátech, Nabídka supervize pro vyučující náboženství, Vstupy do výuky ZŠ s křesťanskými tématy, Zapojte své žáky do soutěže Bible
a my, Co připravila Duha na školní rok 2017/18, ZVEME VÁS


Milión dětí se modlí růženec za jednotu a pokoj

Plakát A418. října 2017 v 9.00 hod. (případně v jiném, pro vás vhodnějším čase)  je možné zapojit děti do mezinárodní modlitební aktivity za mír. Více informací na přiložených materiálech.


Zapojte své žáky do soutěže Bible a my!

image001Soutěž je vědomostní a je určena pro žáky ZŠ (od 4. třídy) a víceletých gymnázií a pro studenty středních škol. Soutěží se v několika kategoriích podle věku. Základní kolo si organizuje každá škola sama, v časově stanoveném rozmezí od 1. 9. do 10. 11. 2017. Od organizátorů škola získá zadání otázek včetně správných odpovědí pro vyhodnocení. Vítězové postupují do kola okresního. Více informací, včetně popisu soutěžních kategorií a pro ně zadaných studijních témat, najdete na www.bibleamy.cz.


Metodika pro 8. tř. ke stažení na webu

Obrázek 1Metodický materiál UTVÁŘET ŽIVOT pro výuku náboženství v 8. třídě základní školy, který je v současné době v tištěné podobě vyprodaný, jsme přidali na web www.metodickeinspirace.cz, aby si jej ti, kdo budou učit
v 8. nebo 9. třídě, mohli stáhnout a měli jej k dispozici. 

Metodika je rozdělena na 7 tematických celků, ke každému celku jsou přiřazeny pracovní listy a barevné obrazové přílohy.


Nabídka vzdělávání na školní rok 2017/18

letacek_dalsi_vzdelavani_2017_a31Přinášíme Vám nabídku vzdělávacích akcí z oblasti výuky náboženství, katecheze a pastorace pro nový školní rok. Některé z nich jsou akreditovány 
v systému Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků u MŠMT ČR.
Součástí nabídky jsou také semináře pro lektory vstupů do výuky s křesťanskými tématy, zde jsou všechny semináře akreditovány v DVPP.

Budeme rádi, pokud si z naší nabídky vyberete.


Samolepky k nedělní liturgii na nový školní rok

VýstřižekCentrum pro katechezi Olomouc připravilo na nový školní rok sérii samolepek, které si děti vlepují do sešitků, které dostávají na začátku školního roku. V tomto školním roce budou děti provázet dva prvňáčci: Johanka a Jonášek. Prostřednictvím jejich příběhu se děti budou zamýšlet nad jednou myšlenkou z nedělního evangelia. Příběh Johanky a Jonáška je úzce propojen se samolepkami, proto se doporučuje používat praktickou příručku, ve které je příběh vždy popsán. Tato příručka je určena nejenom pro kněze a katechety, ale můžete ji nabídnout také rodičům. Sadu samolepek (22 Kč) i praktickou příručku (20 Kč) je možné si objednat přes 
e-shopu.Texty budou od prázdnin k dispozici také na webu www.katechetiolomouc.cz.


Ludmila Muchová: Cíle a cesty k hlubšímu lidství – Didaktika náboženství v České republice pro 21. století

Obrázek1V nakladatelství Petrinum vyšla nová kniha doc. Muchové, shrnující teorii a praxi náboženského vzdělávání v ČR a pojmenovávající její šance a výhledy
v kontextu současné společnosti i církve. Kniha se dělí na část obecně didaktickou a na část, která se věnuje odborné didaktice náboženství.  K dostání je v e-shopu Petrinum za 256 Kč, k nahlédnutí u nás na centru.

 


Závěrečná zpráva analýzy katechetické činnosti v Diecézi ostravsko-opavské

Závěrečná zpráva1Od ledna 2016 probíhala v naší diecézi analýza katechetické činnosti. Smyslem celého projektu, do kterého byli zapojeni kněží na kněžských konferencích a laici na setkáních katechetů v děkanátech, bylo zmapování současné situace katechetické činnosti a stanovení priorit pro katechetickou činnost v následujících letech. V dokumentu závěrečné zprávy se můžete seznámit
s výsledky v diecézi i v děkanátu a také s plánem podpory KPC.


Seznam knih k zapůjčení na KPC

Knihovnička Katechetického a pedagogického centra je k dispozici také vám. Můžete si přijít zapůjčit vybranou knihu z oblasti teologie, religionistiky, biblistiky, liturgiky, duchovního života nebo třeba pedagogiky a didaktiky. Více informací v sekci Seznam knih k zapůjčení.


Metodika Zve Bůh na slavnost všechny lidi? k prodeji na CD nebo prostřednictvím webu za 60 Kč

Obrázek1Nový metodický materiál pro skupiny dětí ve 3.–5. ročníku ve výuce náboženství se skládá z metodiky a pracovních listů. Výuka podle tohoto materiálu může tvořit východisko k další přípravě k přijetí svátosti smíření a eucharistie ve společenství farnosti. Je zpracováno 33 setkání ve třech modulech: Cesta ke svobodě – Desatero, Pozvání na slavnost – svátost smíření a Jako chléb a víno – svátost eucharistie. Připravily
B. Holoubková, L. Muchová a J. Plačková, kreslila D. Koflerová.

Materiál stojí 60 Kč. Je možné jej zakoupit na našem centru jako CD nebo z pohodlí domova prostřednictvím webu www.metodickeinspirace.cz – v bezplatné zóně si můžete prohlédnout ukázky z materiálu.