Kontakty

Katechetické a pedagogické centrum

Biskupství ostravsko-opavské
Kostelní náměstí 1
728 02 Ostrava 1

tel. 597 822 200, linka 233, 234, 235
e-mail kpc@doo.cz


Mgr. Šárka Koflerová

hhŠárka Koflerová jako vedoucí Katechetického a pedagogického centra koordinuje jeho činnost. Připravuje nabídku vstupů do škol a projektů s křesťanskými tématy, zajišťuje jejich obsah, zodpovídá za školení lektorů a následnou realizaci na školách. Má na starosti tříletý vzdělávací program Učitelství náboženství, který probíhá na biskupství v Ostravě pod záštitou TF JČU. Setkává se s vyučujícími náboženství a katechety v děkanátech Frýdek, Místek a Jeseník.

e-mail skoflerova@doo.cz
tel. 597 822 233
mobil 737 744 118


Mgr. Markéta Korpasová

moje fotkaMarkéta Korpasová se zabývá výukou náboženství ve školách i ve farnostech, poskytuje konzultace v oblasti legislativy, především při jednání se školou.  
Metodicky připravuje děkanátní setkání katechetů. 
Setkává se s vyučujícími náboženství a katechety v děkanátech Nový Jičín a Hlučín.

 

e-mail mkorpasova@doo.cz
tel. 597 822 233


Mgr. Lucie Wzatková

user-lucejpgLucie Wzatková připravuje jednou měsíčně do Vaší e-mailové schránky zasílání Informací a pozvánek na vzdělávací akce, spravuje webové stránky kpc.doo.cz a stará se o propagaci a kontakt s médii. Koordinuje diecézní setkání dětí
s otcem biskupem na Prašivé a jeho předprogram. 
Setkává se s vyučujícími náboženství a katechety v děkanátech Bílovec
a Karviná.

 

e-mail lwzatkova@doo.cz
tel. 597 822 235
mobil 608 717 954


Mgr. Barbara Tomanková

BarbaraBarbara Tomanková se zabývá metodickými náměty pro výuku náboženství
a katechezi. Koordinuje nabídku dalšího vzdělávání. 
Setkává se s vyučujícími náboženství a katechety v děkanátu Ostrava
a v Jablunkově.

 

 

e-mail btomankova@doo.cz
tel. 597 822 234
mobil 


Zuzana Pohludková

Zuzanazuzka Pohludková se stará o administrativu a účetnictví, připravuje podklady pro vyřizování kanonických misí a statistické přehledy o výuce náboženství
v diecézi. Je vám k dispozici pro přihlašování na semináře a také pro bezplatné
zapůjčování pomůcek a knih.

 

 

e-mail kpc@doo.cz
tel. 597 822 235
mobil 731 136 051


Mgr. Barbora Holoubková  od března 2014 na mateřské dovolené


P. ThLic. Petr Smolek

smolek-petrPetr Smolek byl v r. 2013 ustanoven samostatným pracovníkem KPC. Spolupracuje s centrem jako příležitostný přednášející, konzultant teologických otázek a konzultant některých didaktických materiálů. Je spolupracovníkem Katechetické sekce ČBK v projektu obnovy katecheze v naší zemi. Podílel se na vydávání revue Cesty katecheze.
Setkává se s vyučujícími náboženství a katechety v děkanátu Opava.