Svatý rok milosrdenství

rok-milosrdenstviZ podnětu papeže Františka bude letos o slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie 8. prosince 2015 zahájen Svatý rok Božího milosrdenství a potrvá do slavnosti Krista Krále 20. listopadu 2016. Cílem Svatého roku je podle papeže Františka zviditelnění vlastního poslání církve v současném světě – dosvědčování a zprostředkování Božího milosrdenství.

Informace k prožívání Svatého roku v naší ostravsko-opavské diecézi (Svaté brány a odpustky s nimi spojené) naleznete na webových stránkách www.doo.cz v sekci Pastorační aktivity, Svatý rok milosrdenství.


Metodický materiál Milosrdní jako otec

Mgr. Markéta Korpasová ve spolupráci s Mgr. Evou Muroňovou, Ph.D. připravily k tématu milosrdenství katechezi pro žáky 2. stupně ZŠ a SŠ. Žáci si mohou díky katechezi uvědomit, že křesťan má být milosrdný, protože sám přijímá milosrdenství od Boha; pomocí konkrétních situací dnešního světa se učit rozpoznávat situace, v nichž je milosrdenství zapotřebí, a aktualizovat téma milosrdenství do svého života; seznámit se s aktuálním děním v církvi – Svatým rokem milosrdenství.

Pro získání dalších pomůcek uvedených v seznamu (soubor fotografií, fólie s obrazem Ježíšovy tváře) se můžete obrátit na Mgr. Markétu Korpasovou (mkorpasova@doo.cz).


Nahrávka semináře Rok milosrdenství (P. Petr Smolek, ThLic.)

14. listopadu 2015 se uskutečnil seminář k tématu Svatého roku milosrdenství. P. Petr Smolek, ThLic. nabídl dějinný pohled (Svaté roky v životě církve), biblicko-teologický pohled (milosrdenství
v Písmu a v učení papeže Františka) a katecheticko-pastorační pohled (výzvy, úskalí a podněty
k prožívání Svatého roku milosrdenství). 

Nahrávka je ke stažení na webu www.ulož.to. Soubor je chráněn heslem; v případě vašeho zájmu se s žádostí o heslo obraťte na Mgr. Lucii Wzatkovou (lwzatkova@doo.cz).


Ve škole Ježíšově na téma skutků milosrdenství

Autoři materiálu Ve škole Ježíšově (vydává Biskupství ostravsko-opavské) připravili další tematický celek ke společnému rozjímání pro společenství – tentokrát na téma skutků milosrdenství tělesných i duchovních. Materiál obsahuje úvodní téma a deset kapitol, do kterých jsou rozděleny jednotlivé skutky milosrdenství. Ke stažení zde.


Příběh o milosrdném Samařanovi – jednání, které je „vzácné“ (1.–3. tř.)

Materiál  metodou výkladu a četby a za použití obrázkového pracovního listu seznamuje děti
1.–3. ročníků ZŠ s příběhem o milosrdném Samařanovi jako s příkladem biblického textu vybízejícího ke vzájemné pomoci a solidaritě. Text pochází z metodické příručky pro vstupy do výuky ZŠ
Škola a křesťanství, z programu Bible – radostná zpráva o životě. Příručka je také k zakoupení na našem centru, cena 300 Kč.


Časopis Duha k tématu milosrdenství

Svatý Mikuláš – člověk s milosrdným srdcem

Obrázek17. číslo časopisu Duha spojuje téma milosrdenství s postavou sv. Mikuláše a srozumitelně je tak otevírá menším dětem. Děti si mohou přečíst příběhy o tom, jak biskup Mikuláš pomáhal tam, kde lidé trpěli hladem, nouzí, nemocí nebo přišli o střechu nad hlavou – měl totiž milosrdné srdce. Kromě toho se děti dozvědí o roku milosrdenství a mohou se zamyslet nad tím, co všechno se vlastně pod slovem milosrdenství skrývá. Více informací na www.mojeduha.cz.

Minibible upravená pro snadné čtení – výběr příběhů k tématu milosrdenství

Obrázek1Číslo 10/2015-16 časopisu Duha je výběrem příběhů ze Starého
i Nového zákona týkajících se milosrdenství. Texty jsou upraveny
pro snadné čtení a vytisknuty písmem příznivým dyslektikům. Minibible může být vhodným dárkem pro děti v rámci Noci kostelů – po domluvě poskytuje redakce Duhy množstevní slevy. Více na www.mojeduha.cz nebo www.petrinum.com.


Knižní tipy

Milosrdní jako Otec

Milosrdni-jako-Otec-WEB_20151203145758_1Menší knížečka z edice Do kapsy čerpá z papežovy buly Misericordiae Vultus. Je doplněna biblickými úryvky a některými texty a modlitbami
z Deníčku sv. Faustyny. Budete-li se chystat na pouť Svatou branou, tato knížka vás může na ni připravit a doprovodit. 32 str., 35 Kč. Více na stránkách nakladatelství Paulínky.


Další odkazy