Mistr Jan Hus výročí 2015

Rok 2015 je rokem 600. výročí smrti Mistra Jana Husa. Dvě církve, které mají k Janu Husovi nejblíže, církev československá husitská a českobratrská evangelická spolupracují na přípravě oslavy, která bude probíhat v Praze, a organizují další projekty.

V návaznosti na předchozí práci obnovila činnost Ekumenická komise pro Husovo jubileum 2015 pod záštitou České biskupské konference a Ekumenické rady církví. Tato komise se zaměřuje na zkoumání místa M. J. Husa v kulturní, společenské a historické paměti nejen u nás, ale také v mezinárodním rozměru. Těžiště zájmu nynější činnosti komise spočívá zejména v reflexi husovské tradice v 19. a 20. století a pohledů, které přineslo tehdejší vnímání jeho „druhého života“.
Více informací na www.jan-hus.eu.

„Jde nám o prezentaci osobnosti Husovy v našem národním povědomí, to znamená, že se chceme zaměřit hlavně na média a na ‘druhý život Husův’: Hus se stal jakýmsi plátnem, na které si různé skupiny promítaly své ideály, vlastenecké, socialistické a další. My bychom chtěli Husovu postavu osvobodit z těchto ideologických klišé a přemaleb. Je třeba představit Husa jako postavu nábožensky mravní.“
Prof. Tomáš Halík – z tiskové konference u příležitosti vzniku Ekumenické komise pro Husovo jubileum, 2011.

„V naší době, naplněné úsilím o sblížení křesťanských církví (…) mohou právě zamyšlení nad osobnostmi jako je Hus, stojícími takříkajíc na pomezí mezi oběma tradicemi (…) nabýt nového velkého významu a aktuálnosti. Žádná církev, žádná konfese si nemůže Husa bezezbytku ‚přivlastnit‘. Hus se však muže stát mostem nové důvěry od srdce k srdci.“
Kardinál Miloslav Vlk a synodní senior Pavel Smetana – ze společného prohlášení k Římskému sympoziu o Mistru Janu Husovi, 2000. 

„Hus, který nás dříve rozděloval, nás nyní spojuje.”
Prof. Tomáš Halík – z tiskové konference u příležitosti vzniku Ekumenické komise pro Husovo jubileum, 2011.


Ekumenické bohoslužby smíření

Ve všech sborech i kostelích by se měly konat 20. 6. ekumenické bohoslužby smíření od 18.00.


Husovská dilemata – nová kniha katolického teologa

101927Katolický teolog Ctirad Václav Pospíšil se vyrovnává s palčivou otázkou, kterou je pro katolíky i pro náš národ postava Jana Husa a husitství. Kniha je určena všem, které zajímá současný postoj katolíků k Janu Husovi a husitství. Vychází v dubnu, více na stránkách Karmelitánského nakladatelství.

 


Jan Hus v Barvínku na Radiu Proglas

Pořad pro děti Barvínek nabídl téma Mistra Jana Husa. Děti mohly s Radiem Proglas navštívit místa s Husem spojená a na jeho osobnost se podívat s lidmi různých profesí. Pořady si můžete poslechnout v audioarchivu Radia Proglas.

Barvínek 3. 3. 2015
Barvínek 10. 3. 2015
Barvínek 24. 3. 2015
Barvínek 31. 3. 2015


Tabulka zajímavých akcí k tématu výročí


Typ
Mistr Jan Hus – 600 let sporů o jeho osobu (6 MB)
Mgr. Jan Slepička se ve svém článku otištěném v časopisu Immaculata odkazuje také na přednášku prof. Martina Weise pořádanou Katechetickým a pedagogickým centrem na biskupství v Ostravě