Eucharistický kongres 2015

 

16

V roce 2015 se v České republice bude z rozhodnutí ČBK konat Národní eucharistický kongres. Nebude se přitom jednat pouze o jednorázovou akci, ale jde o velkou příležitost obnovy víry v naší zemi prostřednictví obnovy vztahu k eucharistickému Kristu. Na úrovni farností bude probíhat několikaměsíční příprava, především prostřednictvím katechezí a adorací, jejímž účelem bude přibližovat se ke Kristu v Eucharistii. Samotný Národní eucharistický kongres se pak uskuteční v Brně ve dnech 15.–17. října 2015.


Brožura ke slavení NEK 2015

Katecheze na měsíc leden: Eucharistie a jednota

Katecheze na měsíc únor: Eucharistie a společenství 

Katecheze na měsíc březen: Eucharistie a solidarita

Katecheze na měsíc duben: Eucharistie a evangelizace

Katecheze na měsíc květen: Eucharistie a Maria


Ve škole Ježíšově na téma Eucharistie

Autoři materiálu Ve škole Ježíšově (vydává Biskupství ostravsko-opavské) připravili deset témat k setkáním ve společenství na téma Eucharistie. Texty, které mohou pomoci k hlubšímu pohledu a pochopení významu Eucharistie pro náš život, si můžete stáhnout zde.

Přednášky MSKA Ostrava na téma Eucharistie

Moravskoslezská křesťanská akademie Ostrava zve na přednášky P. Petra Šustáčka z cyklu o Eucharistii. Témata jednotlivých přednášek vycházejí z materiálu Ve škole Ježíšově. Koná se každou 2. středu v měsíci v 16.00 hod. na faře na nám. Msgre Šrámka 4 v Ostravě (učebna v přízemí).
Termíny přednášek11. 2. (Potřebuji Eucharistii), 11. 3. (Život z Eucharistie), 8. 4. (Díkůvzdání a chvála Otci), 13. 5. (Eucharistie – Záruka budoucí slávy), 10. 6. (Nedělní eucharistická oběť),
9. 9. (Úcta k Eucharistii), 14. 10. (Eucharistie – Pramen a vrchol života církve).


Rozhovor na téma NEK 2015

Krátký rozhovor se členy přípravné skupiny NEK, P. Jordánkem a P. Kierasem, si můžete přečíst
v únorových Informacích Katechetického a pedagogického centra.


Nabídka časopisu Duha k tématu NEK 2015

Redaktoři časopisu Duha (pro děvčata a chlapce 5–12 let) připravili výběr materiálů vhodných pro katecheze v přípravě na NEK 2015. Nabídku si můžete prohlédnout na http://www.mojeduha.cz/clanky/NEK_2015.

Pexeso Víno a chléb

nahledPEXESO stredniRedakce časopisu Duha připravila nový produkt k tématu Eucharistického kongresu – pexeso fotografií na téma, odkud se bere chléb a víno. Počet obrázků je 2 x 20, z toho 10 k vínu a 10 ke chlebu.

Můžete si je objednat v e-shopu nakladatelství Petrinum. Cena je 15,- Kč. Při objednávce 20 ks a více cena 10 Kč/ ks.

Co se děje při mši svaté?

titulkaDUHA16_2015

Stručný přehled částí mše svaté se srozumitelným výkladem přivítají nejen zvídavé děti, ale i leckterý dospělý. 32 stran, formát A6.

Můžete si je objednat v e-shopu nakladatelství Petrinum. Cena 15 Kč/ks. .

 

 


Materiály ke stažení k tématu Eucharistie

Materiály ostatních diecézních katechetických center: