Aktuality

Informace květen 2017

Květnové informace z KPC1OBSAH: Setkání s vyučujícími náboženství v děkanátech / Poselství křesťanských Velikonoc / Objednávka materiálů pro výuku náboženství / Nabídka vysvědčení / Cesty víry neslyšících / Jak s dětmi hovořit o rizikových jevech na internetu / Katechetka/katecheta pro děti na manželská setkání / Prašivá 2017 / ZVEME VÁS


Katechetka/katecheta pro děti na manželská setkání na Velehradě

Nabídkou zajímavé a nevšední katechetické služby během letošních prázdnin je výzva Centra pro rodinu a sociální péči Ostrava. Hledají dobrovolníky, kteří by zajistili katecheze s dětmi během tradičního letního kurzu manželských setkání, která proběhnou v termínu 8.–15. 7. v příjemném prostředí moravského Velehradu. Během kurzu mají manželé možnost pracovat na svém vztahu, hlídání dětí jim zajišťuje 50 mladých pečovatelů. Kromě her a sportovního vyžití by organizátoři letos rádi dětem zajistili také zajímavé katecheze. Katecheze nemusejí probíhat po celou dobu kurzu, záleží na domluvě. Všechny bližší informace poskytne na telefonním čísle 724 176 754 Bára Wormová (příp. na e-mailové adrese wormovi@email.cz). Zájemnci ať se ozvou nejlépe do 15. května.


Zapojte se a začněte stavět sen papeže Františka!

Na webu letošního Výstřižekdiecézního setkání dětí s otcem biskupem na Prašivé www.prasivadeti.cz naleznou děti výzvu: Věnujte hodinu svého času pro pomoc někomu ve svém okolí!
Možností, jak pomáhat, může být spousta – stačí se porozhlédnout na místě, kde právě jsme, kde žijeme, chodíme do školy nebo pracujeme. Na webu se pak děti mohou o svůj příběh pomoci podělit s ostatními formou krátké zprávy, obrázku, fotky nebo videa a inspirovat tak k pomoci ostatní.
Budeme velmi rádi, když aktivitu dětem nabídnete a zapojíte se v rámci rodiny či farnosti.

Motivační videopozvánku naleznete zde.


Ohlédnutí za vstupy do výuky Poselství křesťanských Velikonoc

VýstřižekPřed Velikonocemi vyjížděli proškolení lektoři z řad vyučujících náboženství, kněží a dalších zájemců mezi žáky a učitele škol, které projevily zájem o vstupy do výuky na téma Poselství křesťanských Velikonoc. Programy nabízí KPC  bezplatně již několik let. Letos se zapojilo 28 lektorů, kteří programy zrealizovali na 32 školách – setkali se tak s 3 800 žáky. Všem zapojeným lektorům děkujeme. Zprávy a fotografie z realizací si můžete prohlédnout zde.


Ludmila Muchová: Cíle a cesty k hlubšímu lidství – Didaktika náboženství v České republice pro 21. století

Obrázek1V nakladatelství Petrinum vyšla nová kniha doc. Muchové, shrnující teorii a praxi náboženského vzdělávání v ČR a pojmenovávající její šance a výhledy
v kontextu současné společnosti i církve. Kniha se dělí na část obecně didaktickou a na část, která se věnuje odborné didaktice náboženství.  K dostání je v e-shopu Petrinum za 256 Kč, k nahlédnutí u nás na centru.

 


Závěrečná zpráva analýzy katechetické činnosti v Diecézi ostravsko-opavské

Závěrečná zpráva1Od ledna 2016 probíhala v naší diecézi analýza katechetické činnosti. Smyslem celého projektu, do kterého byli zapojeni kněží na kněžských konferencích a laici na setkáních katechetů v děkanátech, bylo zmapování současné situace katechetické činnosti a stanovení priorit pro katechetickou činnost v následujících letech. V dokumentu závěrečné zprávy se můžete seznámit
s výsledky v diecézi i v děkanátu a také s plánem podpory KPC.


Nabídka výukových programů pro ZŠ

Nabídka výukových programů a vzdělávacích seminářů akreditovaných v systému DVPP1Nabízíme základním školám a víceletým gymnáziím realizaci tematických vstupů
do výuky s tématy, která se svými obsahy týkají křesťanství a plně respektují
RVP ZV. Programy jsou poskytovány zdarma.

Prohlédněte si nabídku na aktuální školní rok. Nabídkový leták v tištěné podobě byl také do vybraných škol rozeslán poštou. Více informací včetně podrobného popisu programů naleznete v sekci SLUŽBA ŠKOLE, Výukové programy. Zde také naleznete evidenční (objednávkový) list ke stažení.


Seznam knih k zapůjčení na KPC

Knihovnička Katechetického a pedagogického centra je k dispozici také vám. Můžete si přijít zapůjčit vybranou knihu z oblasti teologie, religionistiky, biblistiky, liturgiky, duchovního života nebo třeba pedagogiky a didaktiky. Více informací v sekci Seznam knih k zapůjčení.


Metodika Zve Bůh na slavnost všechny lidi? k prodeji na CD nebo prostřednictvím webu za 60 Kč

Obrázek1Nový metodický materiál pro skupiny dětí ve 3.–5. ročníku ve výuce náboženství se skládá z metodiky a pracovních listů. Výuka podle tohoto materiálu může tvořit východisko k další přípravě k přijetí svátosti smíření a eucharistie ve společenství farnosti. Je zpracováno 33 setkání ve třech modulech: Cesta ke svobodě – Desatero, Pozvání na slavnost – svátost smíření a Jako chléb a víno – svátost eucharistie. Připravily
B. Holoubková, L. Muchová a J. Plačková, kreslila D. Koflerová.

Materiál stojí 60 Kč. Je možné jej zakoupit na našem centru jako CD nebo z pohodlí domova prostřednictvím webu www.metodickeinspirace.cz – v bezplatné zóně si můžete prohlédnout ukázky z materiálu.