Aktuality

Diecézní setkání dětí s otcem biskupem 2. 7. na Prašivé

Program začíná v 10.00 hod. v areálu Kamenité úvodním programem na téma Tvoříme mosty a slavnostní bohoslužbou s otcem biskupem. Po svačině děti vystoupají na horu Prašivá. Na louce mezi kostelem sv. Antonína a turistickou chatou bude připraveno více než 20 stanovišť, kde budou děti moci tvořit, hrát si, poznávat a objevovat, jaké to je tvořit mosty s druhými lidmi.

V případě velmi nepříznivého počasí se bude konat pouze mše svatá v bazilice ve Frýdku. Informace o této případné změně místa konání bude zveřejněna den před setkáním do 18.00 hod. na webu www.prasivadeti.cz.


Červnové informace z KPC

Červnové informace z KPC1Obsah: Poděkování vyučujícím náboženství a katechetům, Změny v udělování kanonických misí, Nabídka vysvědčení, Prázdninový režim na našem centru, První mentoři pro službu začínajícím katechetům, ZVEME VÁS


Pozvánka na „Katechetické lázně“

hammock-411122_1920V termínu od 19. do 21. 8. vás zveme do krásného horského prostředí beskydské obce Bílá, kde bude možnost setkat se tentokrát nepracovně a prožít tři dny odpočinku, relaxace a společných aktivit. Více informací o této akci s názvem „Katechetické lázně“ se dozvíte na probíhajících setkáních v děkanátech a také na přiloženém plakátu.


Na Prašivé budeme tvořit mosty!

Obrázek 2Diecézní setkání dětí letos proběhne v pondělí 2. července
V areálu Kamenité ve Vyšních Lhotách a na hoře Prašivá bude pro holky a kluky připraven program inspirovaný výročím 100 let od vzniku Československa a myšlenkou tvoření mostů – v rodinách, ve společnosti, v naší zemi, mezi národy. K budování mostů jako znamení vztahů mezi lidmi nás vyzývá také papež František: „Nebudujme zdi, stavějme mosty.“
Pro aktuální informace sledujte web www.prasivadeti.cz.


Individuální supervize pro katechety a kněze

Individuální supervize1Při jakékoli práci s lidmi můžeme být zaplaveni velkou zátěží – nezpracovanými konflikty, přebytečnou tíhou odpovědnosti za druhé, pocity marnosti, nejistoty, křivdy nebo nekompetence… Přijďte si utřídit své myšlenky a uvolnit je od přebytečného napětí. Vystoupit „na rozhlednu“ a zahlédnout to, co děláte, z jiné perspektivy. A zažít podporu a tolik potřebný pocit, že na to nejste sami.

Supervizní setkání je zdarma. Vede supervizor P. Mgr. Marek Jargus.
Přihlášky: skoflerova@doo.cz.


Lapbook Advent a Vánoce / Půst a Velikonoce

IMG_0600Materiál je určený pro výuku náboženství jako nabídka pro malé skupiny žáků a zvláště pro spojené skupiny dětí z 1.–5.  ročníků, ale může se využít také při katechezi v rodině. Připravený manuál, který provádí 15 aktivitami, je nastavený na 5–7 vyučovacích hodin, ale  doma v rodině se dá pracovat průběžně po celý advent / postní dobu. Je zapotřebí zakoupit dětem papírovou složku. Jednotlivé části materiálu se tisknou jako černobílé listy A4.

Ukázky z materiálu si lze prohlédnout na portále www.metodickeinspirace.cz, pro získání plného přístupu je zapotřebí kontaktovat Katechetické a pedagogické centrum na e-mailu kpc@doo.cz a po obdržení platebních údajů uhradit převodem na účet částku 50 Kč.


Metodika pro přípravu ke svátosti biřmování

Výstřižek 1Začínáte v těchto dnech ve farnostech přípravu na biřmování a hledáte zdroje a materiály, jak přípravu vést?

Na našich stránkách je ke stažení metodika Na cestě k lidské a křesťanské dospělosti doc. Ludmily Muchové.

Více v sekci Materiály ke stažení, Podle témat, Svátost biřmování.


Metodika pro 8. tř. ke stažení na webu

Obrázek 1Metodický materiál UTVÁŘET ŽIVOT pro výuku náboženství v 8. třídě základní školy, který je v současné době v tištěné podobě vyprodaný, jsme přidali na web www.metodickeinspirace.cz, aby si jej ti, kdo budou učit
v 8. nebo 9. třídě, mohli stáhnout a měli jej k dispozici. 

Metodika je rozdělena na 7 tematických celků, ke každému celku jsou přiřazeny pracovní listy a barevné obrazové přílohy.


Ludmila Muchová: Cíle a cesty k hlubšímu lidství – Didaktika náboženství v České republice pro 21. století

Obrázek1V nakladatelství Petrinum vyšla nová kniha doc. Muchové, shrnující teorii a praxi náboženského vzdělávání v ČR a pojmenovávající její šance a výhledy
v kontextu současné společnosti i církve. Kniha se dělí na část obecně didaktickou a na část, která se věnuje odborné didaktice náboženství.  K dostání je v e-shopu Petrinum za 256 Kč, k nahlédnutí u nás na centru.

 


Seznam knih k zapůjčení na KPC

Knihovnička Katechetického a pedagogického centra je k dispozici také vám. Můžete si přijít zapůjčit vybranou knihu z oblasti teologie, religionistiky, biblistiky, liturgiky, duchovního života nebo třeba pedagogiky a didaktiky. Více informací v sekci Seznam knih k zapůjčení.


Metodika Zve Bůh na slavnost všechny lidi? k prodeji na CD nebo prostřednictvím webu za 60 Kč

Obrázek1Nový metodický materiál pro skupiny dětí ve 3.–5. ročníku ve výuce náboženství se skládá z metodiky a pracovních listů. Výuka podle tohoto materiálu může tvořit východisko k další přípravě k přijetí svátosti smíření a eucharistie ve společenství farnosti. Je zpracováno 33 setkání ve třech modulech: Cesta ke svobodě – Desatero, Pozvání na slavnost – svátost smíření a Jako chléb a víno – svátost eucharistie. Připravily
B. Holoubková, L. Muchová a J. Plačková, kreslila D. Koflerová.

Materiál stojí 60 Kč. Je možné jej zakoupit na našem centru jako CD nebo z pohodlí domova prostřednictvím webu www.metodickeinspirace.cz – v bezplatné zóně si můžete prohlédnout ukázky z materiálu.