Aktuality

Proč Ježíš neuzdraví i Aničku?

lllJak číst novozákonní příběhy o uzdravení ve skupině 
s handicapovaným dítětem? 
Zveme Vás na seminář Mgr. Evy Muroňové, Ph.D. a Dr. theol. Tomáše Cyrila Havla na téma vyslyšených a nevyslyšených modliteb a diskuze o inkluzi dnes. Uskuteční se v novém termínu – v sobotu 10. března od 9.00 do 16.00 hod. na biskupství
v Ostravě. Více na přiloženém letáku. Přihlášky: kpc@doo.cz.


Postní misijní kalendář pro děti

Papežská misijní díla nabízejí na svém webu oblíbený Postní misijní kalendář pro děti. Obsahuje na každý den úkoly a výzvy (nejen) pro děti.


Semináře Poselství křesťanských Velikoc

Obrázek123.2., 27. 2. a 6. 3. vás zveme na semináře věnované vstupům do výuky na téma Poselství křesťanských Velikonoc, vedené Mgr. Šárkou Koflerovou a Mgr. Markétou Korpasovou. Na každém ze tří seminářů budou představeny tři metodické programy o původu a smyslu Velikonoc připravené pro tři různé věkové kategorie žáků. Semináře na sebe navazují, není však nutné zúčastnit se všech. Semináře jsou akreditovány MŠMT ČR v rámci DVPP. Přihlášky: kpc@doo.cz.


Individuální supervize pro katechety a kněze

Individuální supervize1Při jakékoli práci s lidmi můžeme být zaplaveni velkou zátěží – nezpracovanými konflikty, přebytečnou tíhou odpovědnosti za druhé, pocity marnosti, nejistoty, křivdy nebo nekompetence… Přijďte si utřídit své myšlenky a uvolnit je od přebytečného napětí. Vystoupit „na rozhlednu“ a zahlédnout to, co děláte, z jiné perspektivy. A zažít podporu a tolik potřebný pocit, že na to nejste sami.

Supervizní setkání je zdarma. Vede supervizor P. Mgr. Marek Jargus.
Přihlášky: skoflerova@doo.cz.


Únorové informace z KPC

Únor1Obsah: Poselství křesťanských svátků na nových školách díky spolupráci, Inspirace k postní době, Sborník z X. katechetického kongresu v Třešti, Přehled aktuálních výstupů analýzy katechetické činnosti v ostravsko-opavské diecézi, ZVEME VÁS


Česko-slovenská katechetická konference byla zrušena

Upozorňujeme, že konference na téma Rodina jako centrum výchovy ve víře, která se měla konat
v pondělí 26. února 2018 v Olomouci, a kterou jsme inzerovali v prosincových Informacích, byla zrušena. Více zde.


Otevřená supervizní skupina pro katechety

PLAKÁT otevřená supervizní skupina1Katecheté a kněží jsou zváni k načerpání a zastavení se
v každodenním shonu. Můžete vnést vlastní téma nebo naslouchat a nechat se vést supervizorem P. Mgr. Markem Jargusem. Uskuteční se 5. 2. v Jeseníku, 22. 2. ve Frýdku
a 8. 3. v Ostravě
. Nabídka je v tomto roce zcela zdarma. Přihlašujte se na skoflerova@doo.cz.
Více informací naleznete na přiloženém letáku. Co je to supervize a k čemu pomáhá si můžete přečíst zde.


Mobilní aplikace iZIDOOR

VýstřižekSalesiáni Dona Bosca připravili mobilní aplikaci iZIDOOR. Je určena všem, kdo se chtějí formovat a inspirovat v duchovním životě, zvláště mladým, biřmovancům apod.

Pro mobily s operačním systémem Android je zdarma ke stažení na Google play.


Anketa Duhové srdce 2018

duhové srdceČasopis Duha a TV Noe vyhlásili již třetí ročník ankety
o nejoblíbenějšího vyučujícího náboženství českých 
a moravských diecézí. Přihlašovat kandidáty (paní katechetku, kněze, kaplana, jáhna, prostě toho, kdo ve farnosti obětavě pracuje s dětmi a zaslouží si Duhové srdce) je možné do konce ledna. Přihlašovací formulář, podmínky ankety a další informace najdete na webu www.mojeduha.cz.


Na školách proběhly vstupy do výuky Poselství křesťanských Vánoc

IMG_4927-1280x960Proškolení lektoři vyjížděli v prosinci do škol, které projevily zájem o některý z devíti programů „Poselství křesťanských Vánoc“. Nově se do projektu zapojila také Křesťanská akademie mladých, jejíž lektoři realizovali programy na některých školách.

Více informací, ohlasy ze škol a odkazy na fotogalerie naleznete zde.


Lapbook Advent a Vánoce / Půst a Velikonoce

IMG_0600Materiál je určený pro výuku náboženství jako nabídka pro malé skupiny žáků a zvláště pro spojené skupiny dětí z 1.–5.  ročníků, ale může se využít také při katechezi v rodině. Připravený manuál, který provádí 15 aktivitami, je nastavený na 5–7 vyučovacích hodin, ale  doma v rodině se dá pracovat průběžně po celý advent / postní dobu. Je zapotřebí zakoupit dětem papírovou složku. Jednotlivé části materiálu se tisknou jako černobílé listy A4.

Ukázky z materiálu si lze prohlédnout na portále www.metodickeinspirace.cz, pro získání plného přístupu je zapotřebí kontaktovat Katechetické a pedagogické centrum na e-mailu kpc@doo.cz a po obdržení platebních údajů uhradit převodem na účet částku 50 Kč.


Metodika pro přípravu ke svátosti biřmování

Výstřižek 1Začínáte v těchto dnech ve farnostech přípravu na biřmování a hledáte zdroje a materiály, jak přípravu vést?

Na našich stránkách je ke stažení metodika Na cestě k lidské a křesťanské dospělosti doc. Ludmily Muchové.

Více v sekci Materiály ke stažení, Podle témat, Svátost biřmování.


Metodika pro 8. tř. ke stažení na webu

Obrázek 1Metodický materiál UTVÁŘET ŽIVOT pro výuku náboženství v 8. třídě základní školy, který je v současné době v tištěné podobě vyprodaný, jsme přidali na web www.metodickeinspirace.cz, aby si jej ti, kdo budou učit
v 8. nebo 9. třídě, mohli stáhnout a měli jej k dispozici. 

Metodika je rozdělena na 7 tematických celků, ke každému celku jsou přiřazeny pracovní listy a barevné obrazové přílohy.


Nabídka vzdělávání na školní rok 2017/18

letacek_dalsi_vzdelavani_2017_a31Přinášíme Vám nabídku vzdělávacích akcí z oblasti výuky náboženství, katecheze a pastorace pro nový školní rok. Některé z nich jsou akreditovány 
v systému Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků u MŠMT ČR.
Součástí nabídky jsou také semináře pro lektory vstupů do výuky s křesťanskými tématy, zde jsou všechny semináře akreditovány v DVPP.

Budeme rádi, pokud si z naší nabídky vyberete.


Ludmila Muchová: Cíle a cesty k hlubšímu lidství – Didaktika náboženství v České republice pro 21. století

Obrázek1V nakladatelství Petrinum vyšla nová kniha doc. Muchové, shrnující teorii a praxi náboženského vzdělávání v ČR a pojmenovávající její šance a výhledy
v kontextu současné společnosti i církve. Kniha se dělí na část obecně didaktickou a na část, která se věnuje odborné didaktice náboženství.  K dostání je v e-shopu Petrinum za 256 Kč, k nahlédnutí u nás na centru.

 


Závěrečná zpráva analýzy katechetické činnosti v Diecézi ostravsko-opavské

Závěrečná zpráva1Od ledna 2016 probíhala v naší diecézi analýza katechetické činnosti. Smyslem celého projektu, do kterého byli zapojeni kněží na kněžských konferencích a laici na setkáních katechetů v děkanátech, bylo zmapování současné situace katechetické činnosti a stanovení priorit pro katechetickou činnost v následujících letech. V dokumentu závěrečné zprávy se můžete seznámit
s výsledky v diecézi i v děkanátu a také s plánem podpory KPC.


Seznam knih k zapůjčení na KPC

Knihovnička Katechetického a pedagogického centra je k dispozici také vám. Můžete si přijít zapůjčit vybranou knihu z oblasti teologie, religionistiky, biblistiky, liturgiky, duchovního života nebo třeba pedagogiky a didaktiky. Více informací v sekci Seznam knih k zapůjčení.


Metodika Zve Bůh na slavnost všechny lidi? k prodeji na CD nebo prostřednictvím webu za 60 Kč

Obrázek1Nový metodický materiál pro skupiny dětí ve 3.–5. ročníku ve výuce náboženství se skládá z metodiky a pracovních listů. Výuka podle tohoto materiálu může tvořit východisko k další přípravě k přijetí svátosti smíření a eucharistie ve společenství farnosti. Je zpracováno 33 setkání ve třech modulech: Cesta ke svobodě – Desatero, Pozvání na slavnost – svátost smíření a Jako chléb a víno – svátost eucharistie. Připravily
B. Holoubková, L. Muchová a J. Plačková, kreslila D. Koflerová.

Materiál stojí 60 Kč. Je možné jej zakoupit na našem centru jako CD nebo z pohodlí domova prostřednictvím webu www.metodickeinspirace.cz – v bezplatné zóně si můžete prohlédnout ukázky z materiálu.