Analýza katechetické činnosti

Závěrečná zpráva analýzy katechetické činnosti v Diecézi ostravsko-opavské

Závěrečná zpráva1Od ledna 2016 probíhala v naší diecézi analýza katechetické činnosti. Smyslem celého projektu, do kterého byli zapojeni kněží na kněžských konferencích a laici na setkáních katechetů v děkanátech, bylo zmapování současné situace katechetické činnosti a stanovení priorit pro katechetickou činnost v následujících letech. V dokumentu závěrečné zprávy se můžete seznámit
s výsledky v diecézi i v děkanátu a také s plánem podpory KPC.


Rozhodnutí o odměňování vyučujících náboženství – srpen 2016


Předcházíme konfliktům a Sdílíme materiály – témata prezentovaná na děkanátních setkáních vyučujících náboženství a katechetů na jaře 2017


Nabídka supervize pro katechety – podzim 2017