Analýza katechetické činnosti

Přehled aktuálních výstupů 2/2018


Nabídka supervize pro katechety – podzim 2017

Supervize je prostor podpory, reflexe a doprovázení. Je vhodná pro všechny, kteří se věnují práci
s lidmi. Od tohoto školního roku mají katecheté jedinečnou možnost využít nabídku supervize, kterou připravilo Trendum, o.p.s. ve spolupráci s KPC. Zavádění supervize v rámci katechetické činnosti na území ostravsko-opavské diecéze je v pilotní fázi pro účastníky zdarma. Více na přiloženém informačním letáku. Pro první kontakt či přihlášení se obracejte na Mgr. Šárku Koflerovou, skoflerova@doo.cz.


Předcházíme konfliktům a Sdílíme materiály – témata prezentovaná na děkanátních setkáních vyučujících náboženství a katechetů na jaře 2017


Rozhodnutí o odměňování vyučujících náboženství – srpen 2016


Závěrečná zpráva analýzy katechetické činnosti v Diecézi ostravsko-opavské

Závěrečná zpráva1Od ledna 2016 probíhala v naší diecézi analýza katechetické činnosti. Smyslem celého projektu, do kterého byli zapojeni kněží na kněžských konferencích a laici na setkáních katechetů v děkanátech, bylo zmapování současné situace katechetické činnosti a stanovení priorit pro katechetickou činnost v následujících letech. V dokumentu závěrečné zprávy se můžete seznámit
s výsledky v diecézi i v děkanátu a také s plánem podpory KPC.