Aktuality

Cyklus přednášek Výchova v kontextu společnosti a náboženství

CŽV Výchova v kontextu společnosti a náboženství – kopieZveme vás na sobotní přednášky vzdělávacího programu Učitelství náboženství, který na biskupství v Ostravě realizujeme ve spolupráci s Teologickou fakultou Jihočeské univerzity. Na téma katechetiky
a náboženské pedagogiky bude přednášet P. ThLic. Petr Smolek (sobota 5. 11., 19. 11., 9.00–15.00) a doc. PhDr. Ludmila Muchová (sobota 26. 11., 3. 12., 9.00–15.00). Na jednotlivé přednáškové dny je zapotřebí se předem přihlásit. Přihlášky: kpc@doo.cz nebo 731 136 051. Více informací na přiloženém letáku.


Já tě vidím, ty mě vidíš – vnímavost jako pedagogická cesta

Já tě vidím, ty mě vidíš – kopieSpolečnost pedagogiky Franze Ketta zve v sobotu 5. 11. do Slavkova u Brna na seminář s Marianne Bauer. Program je akreditován MŠMT ČR v rámci DVPP. Přihlášky: evamuronova@gmail.com. Cena kurzovného je 400 Kč.


Teologické sympozium o svátosti manželství

Na sympozium, které se uskuteční od 29. do 30. listopadu v Hradci Králové jsou zváni zejména kněží, jáhni, pracovníci diecézní kurie v oblasti pastorace rodin, pastorační asistenti, studenti teologie a další zájemci. 


Nabídka výukových programů pro ZŠ

Nabídka výukových programů a vzdělávacích seminářů akreditovaných v systému DVPP1Nabízíme základním školám a víceletým gymnáziím realizaci tematických vstupů
do výuky s tématy, která se svými obsahy týkají křesťanství a plně respektují
RVP ZV. Programy jsou poskytovány zdarma.

Prohlédněte si nabídku na aktuální školní rok. Nabídkový leták v tištěné podobě byl také do vybraných škol rozeslán poštou. Více informací včetně podrobného popisu programů naleznete v sekci SLUŽBA ŠKOLE, Výukové programy. Zde také naleznete evidenční (objednávkový) list ke stažení.


Informace říjen 2016

Říjnové informace z KPC1OBSAH: Inspirace k tématu sv. Františka a encykliky Laudato si’ / Informace pro vyučující náboženství / Publikace pro katechetickou práci k zakoupení
u nás na centru / Soutěž Bible a my / Program celostátního katechetického kongresu / Vstupy do výuky ZŠ s křesťanskými tématy / ZVEME VÁS


Tweetuj s Bohem

Výstřižek qqNakladatelství Paulínky připravilo interaktivní projekt pro mladou generaci, který již běží v několika jazycích. Tištěná kniha je propojena se zdarma dostupnou aplikací pro Android a iPhone a s webovou stránkou. Cílem projektu je pomáhat mladým lidem nalézat odpovědi na jejich otázky
o víře. Na počátku projektu #TwGOD stojí reálné otázky současných mladých lidí, kteří sami dali podnět k tomu, aby odpovědi, k nimž společně dospěli v dialogu se svým knězem, vyšly v knižní podobě a posléze i elektronicky. Kniha má 436 stran, cena je 350 Kč. Více zde.


Seznam knih k zapůjčení na KPC

Knihovnička Katechetického a pedagogického centra je k dispozici také vám. Můžete si přijít zapůjčit vybranou knihu z oblasti teologie, religionistiky, biblistiky, liturgiky, duchovního života nebo třeba pedagogiky a didaktiky. Více informací v sekci Seznam knih k zapůjčení.


Analýza katechetické činnosti a stanovení priorit v diecézi

Výstřižek 2V současné době probíhá analýza katechetické činnosti
ve farnostech ostravsko-opavské diecéze. Smyslem této analýzy je zmapování současné situace katechetické činnosti a stanovení priorit pro katechetickou činnost v následujících letech. Prvním krokem bylo vyplnění dotazníku na kněžských konferencích a na setkáních katechetů v děkanátech, druhým krokem byla diskuze nad statistickými výsledky dotazníku v měsících dubnu, květnu a červnu opět na kněžských konferencích a setkáních katechetů. Výsledky jsou nyní zpracovávány tak, aby mohly být stanoveny priority pro každý děkanát.
Za projekt jsou zodpovědní Mgr. Šárka Koflerová a P. Petr Smolek


Metodika Zve Bůh na slavnost všechny lidi? k prodeji na CD nebo prostřednictvím webu

Obrázek1Nový metodický materiál pro skupiny dětí ve 3.–5. ročníku ve výuce náboženství se skládá z metodiky a pracovních listů. Výuka podle tohoto materiálu může tvořit východisko k další přípravě k přijetí svátosti smíření a eucharistie ve společenství farnosti. Je zpracováno 33 setkání ve třech modulech: Cesta ke svobodě – Desatero, Pozvání na slavnost – svátost smíření a Jako chléb a víno – svátost eucharistie. Připravily
B. Holoubková, L. Muchová a J. Plačková, kreslila D. Koflerová.

Materiál stojí 60 Kč. Je možné jej zakoupit na našem centru jako CD nebo z pohodlí domova prostřednictvím webu www.metodickeinspirace.cz – v bezplatné zóně si můžete prohlédnout ukázky z materiálu.


Svatý rok milosrdenství

rok-milosrdenstviZ podnětu papeže Františka bude letos o slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie 8. prosince 2015 zahájen Svatý rok Božího milosrdenství a potrvá 
do slavnosti Krista Krále 20. listopadu 2016.

Na našich stránkách naleznete v sekci KATECHEZE, Svatý rok milosrdenství metodické materiály, inspirace a podněty k tématu milosrdenství.