Aktuality

Adventní kalendář České televize

VýstřižekV rámci adventního kalendáře ČT, který naleznete na adrese decko.ceskatelevize.cz/advent, se můžete spolu s dětmi každý den adventu nechat inspirovat něčím novým – v rámci Tradičníku můžete poznávat význam českých tradic, v rámci Galerie se seznamovat se slavnými obrazy zachycujícími události narození Ježíše a klanění tří králů, v rámci Gramofonu si poslechnout současné vánoční písně a v sekci Komiks sledovat, jak každý den přibývá jedna část biblického příběhu o Ježíšově narození.


Informace prosinec 2016

Prosincové informace z KPC1

OBSAH: O hvězdách a o naději / Děkanátní setkání katechetů a kněžské konference spojilo téma analýzy katechetické činnosti / Průvodce adventem / Vystřihovánka Betlém / Nahrávky přednášek z X. katechetického kongresu
v Třešti / Anketa o nejoblíbenějšího vyučujícího náboženství / Vstupy do výuky ZŠ Poselství křesťanských Vánoc / ZVEME VÁS


Průvodce adventem – aplikace pro Android

Pastorační středisko brněnské diecéze připravilo také letos Průvodce adventem, který může pomoci k užitečnému prožití adventní doby prostřednictvím každodenních biblických rozjímání a myšlenek známých autorů, jako je např. papež František, Bruno Ferrero, Alessandro Pronzato a další. Průvodce je snadno dostupný všem uživatelům mobilních zařízení s operačním systémem Android. Aplikaci lze do smartphonu či tabletu zdarma stáhnout pomocí služby Obchod Play.


Anketa Duhové srdce 2017 o nejoblíbenějšího vyučujícího náboženství

Duhové srdce 2017Časopis Duha organizuje podobně jako v loňském roce ve spolupráci s TV Noe anketu o nejoblíbenějšího vyučujícího náboženství českých
a moravských diecézí. Záštitu převzal Mons. Karel Herbst SDB, dlouholetý předseda katechetické subkomise ČBK. Přihlašovat vyučující náboženství je možné do 15. ledna 2017. Přihlašovací formulář, podmínky ankety a další informace najdete na webu www.mojeduha.cz. Na záznam vysílání finále loňského ročníku se můžete podívat zde.


Závěrečná zpráva analýzy katechetické činnosti v Diecézi ostravsko-opavské

Závěrečná zpráva1Od ledna 2016 probíhala v naší diecézi analýza katechetické činnosti. Smyslem celého projektu, do kterého byli zapojeni kněží na kněžských konferencích a laici na setkáních katechetů v děkanátech, bylo zmapování současné situace katechetické činnosti a stanovení priorit pro katechetickou činnost v následujících letech. V dokumentu závěrečné zprávy se můžete seznámit
s výsledky v diecézi i v děkanátu a také s plánem podpory KPC.


Nabídka výukových programů pro ZŠ

Nabídka výukových programů a vzdělávacích seminářů akreditovaných v systému DVPP1Nabízíme základním školám a víceletým gymnáziím realizaci tematických vstupů
do výuky s tématy, která se svými obsahy týkají křesťanství a plně respektují
RVP ZV. Programy jsou poskytovány zdarma.

Prohlédněte si nabídku na aktuální školní rok. Nabídkový leták v tištěné podobě byl také do vybraných škol rozeslán poštou. Více informací včetně podrobného popisu programů naleznete v sekci SLUŽBA ŠKOLE, Výukové programy. Zde také naleznete evidenční (objednávkový) list ke stažení.


Seznam knih k zapůjčení na KPC

Knihovnička Katechetického a pedagogického centra je k dispozici také vám. Můžete si přijít zapůjčit vybranou knihu z oblasti teologie, religionistiky, biblistiky, liturgiky, duchovního života nebo třeba pedagogiky a didaktiky. Více informací v sekci Seznam knih k zapůjčení.


Analýza katechetické činnosti a stanovení priorit v diecézi

Výstřižek 2V současné době probíhá analýza katechetické činnosti
ve farnostech ostravsko-opavské diecéze. Smyslem této analýzy je zmapování současné situace katechetické činnosti a stanovení priorit pro katechetickou činnost v následujících letech. Prvním krokem bylo vyplnění dotazníku na kněžských konferencích a na setkáních katechetů v děkanátech, druhým krokem byla diskuze nad statistickými výsledky dotazníku v měsících dubnu, květnu a červnu opět na kněžských konferencích a setkáních katechetů. Výsledky jsou nyní zpracovávány tak, aby mohly být stanoveny priority pro každý děkanát.
Za projekt jsou zodpovědní Mgr. Šárka Koflerová a P. Petr Smolek


Metodika Zve Bůh na slavnost všechny lidi? k prodeji na CD nebo prostřednictvím webu za 60 Kč

Obrázek1Nový metodický materiál pro skupiny dětí ve 3.–5. ročníku ve výuce náboženství se skládá z metodiky a pracovních listů. Výuka podle tohoto materiálu může tvořit východisko k další přípravě k přijetí svátosti smíření a eucharistie ve společenství farnosti. Je zpracováno 33 setkání ve třech modulech: Cesta ke svobodě – Desatero, Pozvání na slavnost – svátost smíření a Jako chléb a víno – svátost eucharistie. Připravily
B. Holoubková, L. Muchová a J. Plačková, kreslila D. Koflerová.

Materiál stojí 60 Kč. Je možné jej zakoupit na našem centru jako CD nebo z pohodlí domova prostřednictvím webu www.metodickeinspirace.cz – v bezplatné zóně si můžete prohlédnout ukázky z materiálu.