Aktuality

„Pojďme růst v lásce“

AL-2163Zveme vás na přednášku P. ThLic. Petra Smolka
o exhortaci papeže Františka Amoris lætitia
(v překladu Radost z lásky) z pohledu katecheze. Uskuteční se v sobotu 21. ledna od 9.00 do 13.00 (omlouváme se za chybu v Informačníku, kde bylo uvedeno, že se přednáška koná v úterý) na biskupství v Ostravě. Více informací na přiloženém letáku. Přihlášky: kpc@doo.cz.


Duchovní obnova pro katechety s Českým katolickým biblickým dílem

Obrázek1Uskuteční se od od čtvrtka 23. února (od 18.00) do neděle 26. února (končí se obědem). Duchovní obnovu povede doc. Petr Chalupa, Th.D. a PhDr. Marie Klašková z ČKBD. Bude zaměřena na práci ve skupině, dialog, společné tvoření a sdílení, tentokrát na téma andělé. Práce s biblickými texty bude probíhat pomocí různých přístupů a metod práce. Místem konání je Exerciční dům v Českém Těšíně. Cena: 1 600 Kč. Přihlášky: kpc@doo.cz.


Informace leden 2017

Lednové informace z KPC1OBSAH: Na základních školách opět znělo poselství křesťanských Vánoc / Poselství křesťanských Vánoc očima dětí / Projekt Křesťanské Vánoce / Studium teologických oborů / ZVEME VÁS


Vánoční přání Katechetického a pedagogického centra

Vánoční přání KPC


Anketa Duhové srdce 2017 o nejoblíbenějšího vyučujícího náboženství

Duhové srdce 2017Časopis Duha organizuje podobně jako v loňském roce ve spolupráci s TV Noe anketu o nejoblíbenějšího vyučujícího náboženství českých
a moravských diecézí. Záštitu převzal Mons. Karel Herbst SDB, dlouholetý předseda katechetické subkomise ČBK. Přihlašovat vyučující náboženství je možné do 15. ledna 2017. Přihlašovací formulář, podmínky ankety a další informace najdete na webu www.mojeduha.cz. Na záznam vysílání finále loňského ročníku se můžete podívat zde.


Závěrečná zpráva analýzy katechetické činnosti v Diecézi ostravsko-opavské

Závěrečná zpráva1Od ledna 2016 probíhala v naší diecézi analýza katechetické činnosti. Smyslem celého projektu, do kterého byli zapojeni kněží na kněžských konferencích a laici na setkáních katechetů v děkanátech, bylo zmapování současné situace katechetické činnosti a stanovení priorit pro katechetickou činnost v následujících letech. V dokumentu závěrečné zprávy se můžete seznámit
s výsledky v diecézi i v děkanátu a také s plánem podpory KPC.


Nabídka výukových programů pro ZŠ

Nabídka výukových programů a vzdělávacích seminářů akreditovaných v systému DVPP1Nabízíme základním školám a víceletým gymnáziím realizaci tematických vstupů
do výuky s tématy, která se svými obsahy týkají křesťanství a plně respektují
RVP ZV. Programy jsou poskytovány zdarma.

Prohlédněte si nabídku na aktuální školní rok. Nabídkový leták v tištěné podobě byl také do vybraných škol rozeslán poštou. Více informací včetně podrobného popisu programů naleznete v sekci SLUŽBA ŠKOLE, Výukové programy. Zde také naleznete evidenční (objednávkový) list ke stažení.


Seznam knih k zapůjčení na KPC

Knihovnička Katechetického a pedagogického centra je k dispozici také vám. Můžete si přijít zapůjčit vybranou knihu z oblasti teologie, religionistiky, biblistiky, liturgiky, duchovního života nebo třeba pedagogiky a didaktiky. Více informací v sekci Seznam knih k zapůjčení.


Analýza katechetické činnosti a stanovení priorit v diecézi

Výstřižek 2V současné době probíhá analýza katechetické činnosti
ve farnostech ostravsko-opavské diecéze. Smyslem této analýzy je zmapování současné situace katechetické činnosti a stanovení priorit pro katechetickou činnost v následujících letech. Prvním krokem bylo vyplnění dotazníku na kněžských konferencích a na setkáních katechetů v děkanátech, druhým krokem byla diskuze nad statistickými výsledky dotazníku v měsících dubnu, květnu a červnu opět na kněžských konferencích a setkáních katechetů. Výsledky jsou nyní zpracovávány tak, aby mohly být stanoveny priority pro každý děkanát.
Za projekt jsou zodpovědní Mgr. Šárka Koflerová a P. Petr Smolek


Metodika Zve Bůh na slavnost všechny lidi? k prodeji na CD nebo prostřednictvím webu za 60 Kč

Obrázek1Nový metodický materiál pro skupiny dětí ve 3.–5. ročníku ve výuce náboženství se skládá z metodiky a pracovních listů. Výuka podle tohoto materiálu může tvořit východisko k další přípravě k přijetí svátosti smíření a eucharistie ve společenství farnosti. Je zpracováno 33 setkání ve třech modulech: Cesta ke svobodě – Desatero, Pozvání na slavnost – svátost smíření a Jako chléb a víno – svátost eucharistie. Připravily
B. Holoubková, L. Muchová a J. Plačková, kreslila D. Koflerová.

Materiál stojí 60 Kč. Je možné jej zakoupit na našem centru jako CD nebo z pohodlí domova prostřednictvím webu www.metodickeinspirace.cz – v bezplatné zóně si můžete prohlédnout ukázky z materiálu.