Aktuality

Prašivá 2016: Program na stanovištích

prasiva057Podívejte se, co vás letos na Prašivé v rámci tématu SESTRA ZEMĚ VOLÁ KE MNĚ – Péče o společný domov čeká a na co se můžete těšit. Už z klidu domova si můžete s dětmi naplánovat stanoviště, která rozhodně nechcete minout! 

Brožurku k programu v tištěné podobě obdrží zdarma každý účastník diecézního setkání dětí na Prašivé 1. 7. 2016.


Červnové informace z KPC

pppObsah čísla: Ohlédnutí za šk. rokem 2015–16, Rozhodnutí soudu o výuce
náboženství ve školách, Metodika k výročí diecéze pro mladší a starší žáky, Ježíš v nedělních evangeliích – samolepky na nový školní rok a rubrika ZVEME VÁS (Diecézní setkání dětí na Prašivé, Vzdělávací program Učitelství náboženství: Metod. workshop–Bibliodrama, Celostátní katechetický kongres – podpora katechetů z naší diecéze).


Letní kemp pro katechety – nabídka Centra pro katechezi Olomouc

Rekreační, vzdělávací a duchovní akce s názvem Na cestě s Ježíšem se uskuteční
od 9. do 13. srpna v Újezdu u Uničova. Pozvaní hosté budou P. Pavel Stuška, bývalý spirituál AG Kroměříž a P. Lukáš Engelmann, absolvent Institutu psychologie na Gregoriánské univerzitě v Římě. Cena: 150 Kč/noc + 450 Kč příspěvek na stravu. Více informací naleznete na stránkách Centra pro katechezi Olomouc, kde je k dispozici i elektronický přihlašovací formulář.


Prašivá 2016: Sestra Země volá ke mně – Péče o společný domov

Plakát-Prašivá-2016-ke-staženíV pátek 1. července 2016 se v areálu Kamenité ve Vyšních Lhotách a na hoře Prašivá uskuteční diecézní setkání dětí. Letošní setkání dostalo název Sestra Země volá ke mně a společně s dětmi zalistujeme stránkami encykliky Laudato si’ papeže Františka, která pojednává o péči o náš společný domov, naši Zemi.

Byl spuštěn web www.prasivadeti.cz, kde se děti mohou už teď zapojit a pátrat po možnostech pomoci Zemi v rámci sedmi oblastí: Znečištění, Voda, Ohrožené druhy, Místo pro život, Nespravedlnost, Nové cesty a Různé názory. 


Tweetuj s Bohem

Výstřižek qqNakladatelství Paulínky připravuje interaktivní projekt pro mladou generaci, který již běží v několika jazycích. Tištěná kniha bude propojena se zdarma dostupnou aplikací pro Android a iPhone a s webovou stránkou. Cílem projektu je pomáhat mladým lidem nalézat odpovědi na jejich otázky
o víře. Na počátku projektu #TwGOD stojí reálné otázky současných mladých lidí, kteří sami dali podnět k tomu, aby odpovědi, k nimž společně dospěli v dialogu se svým knězem, vyšly v knižní podobě a posléze i elektronicky. Kniha je dostupná od 21. dubna, má 436 stran a její cena je 350 Kč. Více zde.


Projekt křesťanských písniček pro menší děti

VýstřižekJako inspirace pro začínající scholy především malých dětí (cca do 8 let) může posloužit web chvaly.nasefara.cz, kde naleznete zpěvníček dětských písní, ukazovaček a chval. Jedná se o české písně, překlady i vlastní písně autorů webu, vždy včetně textu, akordů, obrázku pro děti k vybarvení a odkazu na video. Písně autoři postupně upravují a doplňují o další.


Seznam knih k zapůjčení na KPC

Knihovnička Katechetického a pedagogického centra je k dispozici také vám. Můžete si přijít zapůjčit vybranou knihu z oblasti teologie, religionistiky, biblistiky, liturgiky, duchovního života nebo třeba pedagogiky a didaktiky. Více informací v sekci Seznam knih k zapůjčení.


Celostátní katechetický kongres

019239_58_136287Katechetická sekce České biskupské konference zve katechety, učitele náboženství, kněze, řeholníky a všechny, kteří se jakkoli angažují na poli katecheze a náboženského vzdělávání na tradiční celostátní katechetický kongres, tentokrát již desátý. Kongres se bude konat od 27. do 29. října 2016 v Třešti u Jihlavy. Ústředním tématem kongresu bude rodina a její role v náboženské výchově. Podrobnější informace  o programu budou zveřejňovány na www.katecheze.cz

Přihlašovat se na kongres bude možné od 15. června 2016. Náklady na účastníka při účasti na celém kongresu od středy večer do sobotního oběda činí 1 470 Kč (+ náklady na dopravu). Biskupství ostravsko-opavské je připraveno podpořit katechety a vyučující kněze své diecéze, kteří mají platnou kanonickou misi, vyučují a zúčastní se programu minimálně celý čtvrtek a pátek 27.–28. 10. 2016. Jedná se o finanční podporu 500 Kč pro přihlášeného katechetu s kanonickou misí/vyučujícího kněze a 1 000 Kč pro katechetu s kanonickou misí/kněze vyučující 10 a více hodin náboženství týdně.


Analýza katechetické činnosti a stanovení priorit v diecézi

Výstřižek 2V současné době probíhá analýza katechetické činnosti
ve farnostech ostravsko-opavské diecéze. Smyslem této analýzy je zmapování současné situace katechetické činnosti a stanovení priorit pro katechetickou činnost v následujících letech. Prvním krokem bylo vyplnění dotazníku na kněžských konferencích a na setkáních katechetů v děkanátech, druhým krokem byla diskuze nad statistickými výsledky dotazníku v měsících dubnu, květnu a červnu opět na kněžských konferencích a setkáních katechetů. Výsledky jsou nyní zpracovávány tak, aby mohly být stanoveny priority pro každý děkanát.
Za projekt jsou zodpovědní Mgr. Šárka Koflerová a P. Petr Smolek


Zve Bůh na slavnost všechny lidi? – CD k prodeji

Obrázek1Nový metodický materiál pro skupiny dětí ve 3.–5. ročníku ve výuce náboženství se skládá z metodiky a pracovních listů. Výuka podle tohoto materiálu může tvořit východisko k další přípravě k přijetí svátosti smíření a eucharistie ve společenství farnosti. Je zpracováno 33 setkání ve třech modulech: Cesta ke svobodě – Desatero, Pozvání na slavnost – svátost smíření a Jako chléb a víno – svátost eucharistie. Připravily
B. Holoubková, L. Muchová a J. Plačková, kreslila D. Koflerová.

Materiál na CD stojí 60 Kč. Je možné jej předem objednat na kpc@doo.cz (příp. tel. 597 822 200 nebo mob. 731 136 051) a poté vyzvednout a zaplatit na našem centru.


Svatý rok milosrdenství

rok-milosrdenstviZ podnětu papeže Františka bude letos o slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie 8. prosince 2015 zahájen Svatý rok Božího milosrdenství a potrvá 
do slavnosti Krista Krále 20. listopadu 2016.

Na našich stránkách naleznete v sekci KATECHEZE, Svatý rok milosrdenství metodické materiály, inspirace a podněty k tématu milosrdenství.


Nabídka výukových programů pro ZŠ

Obrázek1Nabízíme základním školám a víceletým gymnáziím realizaci tematických vstupů
do výuky s tématy, která se svými obsahy týkají křesťanství a plně respektují
RVP ZV. Programy jsou poskytovány zdarma.

Více informací, nabídku celoročně realizovaných programů i brzy aktuálních vánočních programů, včetně podrobného popisu, naleznete v sekci SLUŽBA ŠKOLE, Výukové programy. Zde také naleznete evidenční (objednávkový) list
ke stažení.