Aktuality

Cyklus přednášek Spiritualita a duchovní život křesťana

cyril-havel-pi15_galerie-980Zveme veřejnost na sobotní přednášky vzdělávacího programu Učitelství náboženství, který na biskupství v Ostravě realizujeme ve spolupráci s Teologickou fakultou Jihočeské univerzity. Na téma vybraných otázek ze spirituální teologie bude přednášet Dr. theol. Tomáš Cyril Havel, a to v sobotu 24. 9. 2016 (9.00–15.00), 8. 10. (9.00–15.00) a 22. 10. (9.00–15.00). Na jednotlivé přednáškové dny je zapotřebí se předem přihlásit. Přihlášky: kpc@doo.cz nebo 731 136 051. Více informací na přiloženém letáku.


Informace září 2016

Informace září 20161

OBSAH: Úvodník – nový systém odměňování vyučujících náboženství laiků / Organizace výuky náboženství – podpora ze strany KPC / Semináře pro začínající vyučující / Nabídka vzdělávání v novém školním roce / Metodika Zve Bůh na slavnost všechny lidi? nově na webu / Lidé na KPC /ZVEME VÁS


Nabídka vzdělávání v novém školním roce 2016/17

Obrázek1Zveme vás na vzdělávací akce, které jsme pro vás připravili – semináře, přednášky a metodické dny týkající se výuky náboženství, katecheze a pastorace a vstupů do výuky ZŠ. Semináře z oblasti Služba školám (vstupy do výuky) jsou akreditovány
v systému DVPP u MŠMT ČR.
Úplnou nabídku naleznete také na našem webu v sekci Vzdělávání 2016/2017.


Celostátní katechetický kongres

019239_58_136287

Kongres se uskuteční od 27. do 29. října 2016 (v době podzimních prázdnin) v Třešti u Jihlavy, ústředním tématem bude rodina a její role v náboženské výchově. Zváni jsou katecheté, učitelé náboženství, kněží, řeholníci a všichni, kteří se angažují na poli katecheze a náboženského vzdělávání. Více informací o programu naleznete na webu Katechetické sekce České biskupské konference.

Přihlásit se je možné do 30.9.2016 prostřednictvím vyplnění elektronického formuláře. Cena při účasti na celém programu od středy večer do sobotního oběda činí 1 470 Kč. Biskupství ostravsko-opavské podpoří katechety a vyučující kněze své diecéze, kteří mají platnou kanonickou misi, vyučují a zúčastní se programu minimálně celý čtvrtek a pátek 27.–28. 10. 2016. Jedná se o finanční podporu 500 Kč pro přihlášeného katechetu s kanonickou misí/vyučujícího kněze a 1 000 Kč pro katechetu s kanonickou misí/kněze vyučující 10 a více hodin náboženství týdně. Finanční podpora bude vyplacena až na místě formou daru, při přihlašování a následné úhradě respektujte obecně platné částky. 


Tweetuj s Bohem

Výstřižek qqNakladatelství Paulínky připravilo interaktivní projekt pro mladou generaci, který již běží v několika jazycích. Tištěná kniha je propojena se zdarma dostupnou aplikací pro Android a iPhone a s webovou stránkou. Cílem projektu je pomáhat mladým lidem nalézat odpovědi na jejich otázky
o víře. Na počátku projektu #TwGOD stojí reálné otázky současných mladých lidí, kteří sami dali podnět k tomu, aby odpovědi, k nimž společně dospěli v dialogu se svým knězem, vyšly v knižní podobě a posléze i elektronicky. Kniha má 436 stran, cena je 350 Kč. Více zde.


Seznam knih k zapůjčení na KPC

Knihovnička Katechetického a pedagogického centra je k dispozici také vám. Můžete si přijít zapůjčit vybranou knihu z oblasti teologie, religionistiky, biblistiky, liturgiky, duchovního života nebo třeba pedagogiky a didaktiky. Více informací v sekci Seznam knih k zapůjčení.


Analýza katechetické činnosti a stanovení priorit v diecézi

Výstřižek 2V současné době probíhá analýza katechetické činnosti
ve farnostech ostravsko-opavské diecéze. Smyslem této analýzy je zmapování současné situace katechetické činnosti a stanovení priorit pro katechetickou činnost v následujících letech. Prvním krokem bylo vyplnění dotazníku na kněžských konferencích a na setkáních katechetů v děkanátech, druhým krokem byla diskuze nad statistickými výsledky dotazníku v měsících dubnu, květnu a červnu opět na kněžských konferencích a setkáních katechetů. Výsledky jsou nyní zpracovávány tak, aby mohly být stanoveny priority pro každý děkanát.
Za projekt jsou zodpovědní Mgr. Šárka Koflerová a P. Petr Smolek


Metodika Zve Bůh na slavnost všechny lidi? k prodeji na CD nebo prostřednictvím webu

Obrázek1Nový metodický materiál pro skupiny dětí ve 3.–5. ročníku ve výuce náboženství se skládá z metodiky a pracovních listů. Výuka podle tohoto materiálu může tvořit východisko k další přípravě k přijetí svátosti smíření a eucharistie ve společenství farnosti. Je zpracováno 33 setkání ve třech modulech: Cesta ke svobodě – Desatero, Pozvání na slavnost – svátost smíření a Jako chléb a víno – svátost eucharistie. Připravily
B. Holoubková, L. Muchová a J. Plačková, kreslila D. Koflerová.

Materiál stojí 60 Kč. Je možné jej zakoupit na našem centru jako CD nebo z pohodlí domova prostřednictvím webu www.metodickeinspirace.cz – v bezplatné zóně si můžete prohlédnout ukázky z materiálu.


Svatý rok milosrdenství

rok-milosrdenstviZ podnětu papeže Františka bude letos o slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie 8. prosince 2015 zahájen Svatý rok Božího milosrdenství a potrvá 
do slavnosti Krista Krále 20. listopadu 2016.

Na našich stránkách naleznete v sekci KATECHEZE, Svatý rok milosrdenství metodické materiály, inspirace a podněty k tématu milosrdenství.