Aktuality

Člověk a křesťanství

DSCN0373Zveme vás na seminář věnovaný vstupům do výuky, který nabídne tři programy ke zprostředkování porozumění základům křesťanství, jeho hodnotám a místu v životě člověka i společnosti. Uskuteční se v úterý 28. 2. od 14.00 do 18.00 na biskupství
v Ostravě, seminář povede Mgr. Šárka Koflerová. Vzdělávací akce je akreditován v rámci DVPP u MŠMT, účastníci z řad pedagogů obdrží osvědčení. Přihlášky: kpc@doo.cz.


Vzdělávání jako celistvý proces

DGC_8813Přednášky z obecné a oborové didaktiky pod vedením Mgr. Evy Muroňové, PhD. proběhnou v sobotu 25. 2., 8. 4. a 22. 4. vždy od 9.00 do 16.30 na biskupství v Ostravě. Cílem předmětu je poskytnout studentovi orientaci v základních didaktických pojmech s důrazem na současné trendy a praxi ve škole a ve farnosti a dát mu prostor k získání základních didaktických dovedností. Budeme se věnovat také  tématům jako je interakce a komunikace ve výuce, vedení třídy, autorita učitele a kázeň. Přihlášky: kpc@doo.cz.


Metodické workshopy pro výuku náboženství a katechezi

biskupstvi89V sobotu 11. 3. od 9.00 do 15.45 proběhne prakticky zaměřený metodický workshop Interakce zaměřená na téma pod vedením doc. PhDr. Ludmily Muchové, Ph.D. Tato metoda vychází
z rovnováhy mezi třemi principy didaktické práce se skupinou – zaměřením na téma práce, na vztah jednotlivých účastníků k tématu a na vztah lidí ve skupině při práci. 
Místem konání je biskupství v Ostravě. Přihlášky: kpc@doo.cz


Informace únor 2017

Únorové informace z KPC1OBSAH: Personální změny na našem centru / Výtvarný a literární projekt ke 40. výročí svatořečení sv. Jana Nepomuka Neumanna / Biblická olympiáda / ZVEME VÁS


Výtvarný a literární projekt ke 40. výročí svatořečení sv. Jana Nepomuka Neumanna

Soutěž s mottem „Sv. Jan Nepomuk Neumann a jeho životní pouť“ pořádá Římskokatolická farnost Prachatice a Město Prachatice. Je určena pro děti, mládež i dospělé. Výtvarná a literární díla je možné zasílat do 12. dubna 2017.


Závěrečná zpráva analýzy katechetické činnosti v Diecézi ostravsko-opavské

Závěrečná zpráva1Od ledna 2016 probíhala v naší diecézi analýza katechetické činnosti. Smyslem celého projektu, do kterého byli zapojeni kněží na kněžských konferencích a laici na setkáních katechetů v děkanátech, bylo zmapování současné situace katechetické činnosti a stanovení priorit pro katechetickou činnost v následujících letech. V dokumentu závěrečné zprávy se můžete seznámit
s výsledky v diecézi i v děkanátu a také s plánem podpory KPC.


Nabídka výukových programů pro ZŠ

Nabídka výukových programů a vzdělávacích seminářů akreditovaných v systému DVPP1Nabízíme základním školám a víceletým gymnáziím realizaci tematických vstupů
do výuky s tématy, která se svými obsahy týkají křesťanství a plně respektují
RVP ZV. Programy jsou poskytovány zdarma.

Prohlédněte si nabídku na aktuální školní rok. Nabídkový leták v tištěné podobě byl také do vybraných škol rozeslán poštou. Více informací včetně podrobného popisu programů naleznete v sekci SLUŽBA ŠKOLE, Výukové programy. Zde také naleznete evidenční (objednávkový) list ke stažení.


Seznam knih k zapůjčení na KPC

Knihovnička Katechetického a pedagogického centra je k dispozici také vám. Můžete si přijít zapůjčit vybranou knihu z oblasti teologie, religionistiky, biblistiky, liturgiky, duchovního života nebo třeba pedagogiky a didaktiky. Více informací v sekci Seznam knih k zapůjčení.


Metodika Zve Bůh na slavnost všechny lidi? k prodeji na CD nebo prostřednictvím webu za 60 Kč

Obrázek1Nový metodický materiál pro skupiny dětí ve 3.–5. ročníku ve výuce náboženství se skládá z metodiky a pracovních listů. Výuka podle tohoto materiálu může tvořit východisko k další přípravě k přijetí svátosti smíření a eucharistie ve společenství farnosti. Je zpracováno 33 setkání ve třech modulech: Cesta ke svobodě – Desatero, Pozvání na slavnost – svátost smíření a Jako chléb a víno – svátost eucharistie. Připravily
B. Holoubková, L. Muchová a J. Plačková, kreslila D. Koflerová.

Materiál stojí 60 Kč. Je možné jej zakoupit na našem centru jako CD nebo z pohodlí domova prostřednictvím webu www.metodickeinspirace.cz – v bezplatné zóně si můžete prohlédnout ukázky z materiálu.