Aktuality

Prašivá 2016: Sestra Země volá ke mně – Péče o společný domov

Plakát-Prašivá-2016-ke-staženíV pátek 1. července 2016 se v areálu Kamenité ve Vyšních Lhotách a na hoře Prašivá uskuteční diecézní setkání dětí. Letošní setkání dostalo název Sestra Země volá ke mně a společně s dětmi zalistujeme stránkami encykliky Laudato si’ papeže Františka, která pojednává o péči o náš společný domov, naši Zemi.

Byl spuštěn web www.prasivadeti.cz, kde se děti mohou už teď zapojit a pátrat po možnostech pomoci Zemi v rámci sedmi oblastí: Znečištění, Voda, Ohrožené druhy, Místo pro život, Nespravedlnost, Nové cesty a Různé názory. 


Květnové informace z KPC

Obrázek1Obsah čísla: Pozvánka na setkání s katechety a vyučujícími náboženství v děkanátech, Nabídka vysvědčení, Předprogram Prašivá 2016: Pošlete sestře Zemi pohlednici, Knižní tipy pro katechety a vyučující náboženství a ZVEME VÁS (Církevní památky moravskoslezského pomezí, Nabídka vzdělávacího programu Učitelství náboženství)


Tweetuj s Bohem

Výstřižek qqNakladatelství Paulínky připravuje interaktivní projekt pro mladou generaci, který již běží v několika jazycích. Tištěná kniha bude propojena se zdarma dostupnou aplikací pro Android a iPhone a s webovou stránkou. Cílem projektu je pomáhat mladým lidem nalézat odpovědi na jejich otázky
o víře. Na počátku projektu #TwGOD stojí reálné otázky současných mladých lidí, kteří sami dali podnět k tomu, aby odpovědi, k nimž společně dospěli v dialogu se svým knězem, vyšly v knižní podobě a posléze i elektronicky. Kniha je dostupná od 21. dubna, má 436 stran a její cena je 350 Kč. Více zde.


Ohlédnutí za velikonočními vstupy do výuky

FormatFactoryP3160392V letošním roce 2016 se zapojilo 28 lektorů a lektorek, kteří se setkali s 4 500 žáky na 38 školách. Podrobnější statistický přehled o průběhu letošních velikonočních vstupů do výuky (včetně toho, jak velikonoční programy hodnotily školy) uvádíme v sekci SLUŽBA ŠKOLE, Realizované programy, Vstupy do výuky 2015/2016.
Všem zapojeným lektorům děkujeme za spolupráci, vstřícnost i ochotu učit se novým věcem.


Projekt křesťanských písniček pro menší děti

VýstřižekJako inspirace pro začínající scholy především malých dětí (cca do 8 let) může posloužit web chvaly.nasefara.cz, kde naleznete zpěvníček dětských písní, ukazovaček a chval. Jedná se o české písně, překlady i vlastní písně autorů webu, vždy včetně textu, akordů, obrázku pro děti k vybarvení a odkazu na video. Písně autoři postupně upravují a doplňují o další.


Proběhly praxe studentů Teologické fakulty UP Olomouc

Obrázek1Katechetické a pedagogické centrum každoročně zajišťuje
ve spolupráci s Teologickou fakultou Univerzity Palackého
v Olomouci praxe z předmětu Náboženství. Letos probíhaly
od 14. do 18. března, účastnilo se jich 7 studentů oboru Katolická teologie. Tři bohoslovci a dva laici vyjeli do několika farností, aby se podívali a zjistili, jak vypadá výuka náboženství ve školách
i na farách, dva bohoslovci z vyšších ročníků si už mohli přípravu na výuku a následné vyučování sami vyzkoušet pod vedením zkušených katechetek. Jak praxe zhodnotili samotní studenti si můžete přečíst zde.


Seznam knih k zapůjčení na KPC

Knihovnička Katechetického a pedagogického centra je k dispozici také vám. Můžete si přijít zapůjčit vybranou knihu z oblasti teologie, religionistiky, biblistiky, liturgiky, duchovního života nebo třeba pedagogiky a didaktiky. Více informací v sekci Seznam knih k zapůjčení.


Celostátní katechetický kongres

019239_58_136287Katechetická sekce České biskupské konference zve všechny katechety, učitele náboženství, kněze, řeholníky a všechny, kteří se jakkoli angažují na poli katecheze a náboženského vzdělávání na tradiční celostátní katechetický kongres, tentokrát již desátý. Kongres se bude konat od 27. do 29. října 2016 (v době podzimních prázdnin) v Třešti u Jihlavy. Ústředním tématem kongresu bude rodina a její role
v náboženské výchově.Podrobnější informace budou postupně zveřejňovány během jara 2016 na webu www.katecheze.cz


Biblická olympiáda

thumbSoutěž proběhne 21. května 2016 v Katolickém domě ve farnosti Stará Bělá. Soutěží se ve dvou kategoriích, 1. kategorie je vyhlášena pro žáky druhého stupně ZŠ a primy až kvarty osmiletých gymnázií, 2. kategorie je pro žáky SŠ. Soutěží tříčlenná družstva, která se přihlásí za svou farnost na internetové stránce soutěže do 10. května. Soutěžící mají za úkol si předem přečíst vybrané knihy Písma svatého (pro letošní rok Skutky apoštolů,  23.–40. kap. z knihy Exodus a také materiály zveřejněné na webu soutěže) a své znalosti prokázat v soutěži, kde budou písemně odpovídat na otázky. Bližší informace na  www.biblickaolympiada.cz.


Výtvarná soutěž Cestou dvou bratří

Obrázek1Tradiční výtvarná soutěž je určena dětem mezi 3. a 11. rokem. Je vyhlašována v rámci velehradských Dnů lidí dobré vůle a hlavním cílem je přiblížit dětem kořeny naší kultury s pozitivním příkladem pro život v současnosti. Děti se mohou přihlásit do čtyř kategorií – 1. až 3. třída ZŠ, 4. až 5. třída ZŠ, mateřské a základní umělecké školy. Malba, kresba nebo grafika ve formátu A3 týkající se zadaných témat musí být odeslána do 20. května na adresu Stojanova gymnázia na Velehradě (Velehrad 1, 687 06). Více informací a podmínky soutěže naleznete na www.velehrad.eu.

Na našem centru si k této soutěži můžete vyzvednout propagační letáčky.


Analýza katechetické činnosti a stanovení priorit v diecézi

Výstřižek 2Katechetické a pedagogické centrum zahájilo projekt analýzy katechetické činnosti ve farnostech ostravsko-opavské diecéze. Smyslem této analýzy je zmapování současné situace katechetické činnosti a stanovení priorit pro katechetickou činnost v následujících letech.  Prvním krokem bude vyplnění dotazníku na kněžských konferencích a na setkáních katechetů v děkanátech (katecheté obdrží během února pozvánku e-mailem). Druhým krokem bude diskuze nad statistickými výsledky dotazníku v měsících dubnu, květnu nebo červnu opět na kněžských konferencích a setkáních katechetů. Cílem této diskuze bude pojmenovat a stanovit priority pro katechetickou činnost v děkanátu. KPC takto získá přehled tom, jaké oblasti je zapotřebí v jednotlivých děkanátech podporovat.

Analýza bude probíhat primárně mezi kněžími, katechety a vyučujícími náboženství, ale přizváni jsou také všichni, kteří spolupracují na poli katecheze – pokud máte zájem se do analýzy zapojit a vyjádřit svůj názor, termíny dotazníkových šetření v jednotlivých děkanátech naleznete zde. Všichni jsou zváni.


Zve Bůh na slavnost všechny lidi? – CD k prodeji

Obrázek1Nový metodický materiál pro skupiny dětí ve 3.–5. ročníku ve výuce náboženství se skládá z metodiky a pracovních listů. Výuka podle tohoto materiálu může tvořit východisko k další přípravě k přijetí svátosti smíření a eucharistie ve společenství farnosti. Je zpracováno 33 setkání ve třech modulech: Cesta ke svobodě – Desatero, Pozvání na slavnost – svátost smíření a Jako chléb a víno – svátost eucharistie. Připravily
B. Holoubková, L. Muchová a J. Plačková, kreslila D. Koflerová.

Materiál na CD stojí 60 Kč. Je možné jej předem objednat na kpc@doo.cz (příp. tel. 597 822 200 nebo mob. 731 136 051) a poté vyzvednout a zaplatit na našem centru.


Svatý rok milosrdenství

rok-milosrdenstviZ podnětu papeže Františka bude letos o slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie 8. prosince 2015 zahájen Svatý rok Božího milosrdenství a potrvá 
do slavnosti Krista Krále 20. listopadu 2016.

Na našich stránkách naleznete v sekci KATECHEZE, Svatý rok milosrdenství metodické materiály, inspirace a podněty k tématu milosrdenství.


Anketa Duhové srdce 2016

srdce_slova

Časopis DUHA a TV Noe vyhlásili anketu o nejoblíbenějšího vyučujícího náboženství. Na webu časopisu Duha se představují přihlášení finalisté, tak jak o nich hovoří jejich žáci a ti, kteří je znají. Dole na této stránce můžete i vy dát hlas tomu, kdo vás oslovil. Více ve finále na TV Noe.


Obrazy života opět k zakoupení u nás na centru

Obrázek1Na našem centru si můžete opět zakoupit publikaci Obrazy života – život
v obrazech
z nakladatelství Petrinum, která slouží k rozvoji abstraktního myšlení a porozumění symbolům Bible a křesťanství. Soubor, který tvoří 88 obrazových karet a metodická příručka, nyní prodáváme za 320 Kč.


Nabídka výukových programů pro ZŠ

Obrázek1Nabízíme základním školám a víceletým gymnáziím realizaci tematických vstupů
do výuky s tématy, která se svými obsahy týkají křesťanství a plně respektují
RVP ZV. Programy jsou poskytovány zdarma.

Více informací, nabídku celoročně realizovaných programů i brzy aktuálních vánočních programů, včetně podrobného popisu, naleznete v sekci SLUŽBA ŠKOLE, Výukové programy. Zde také naleznete evidenční (objednávkový) list
ke stažení.